Za przyjęciem projektu budżetu głosowało 19 radnych z PiS i związanego z prezydentem miasta Piotrem Krzystkiem klubu radnych Bezpartyjni. Przeciw oddano osiem głosów, tak zagłosowali radni PO i jedna radna niezrzeszona.

Wydatki przyszłorocznego budżetu to blisko 2,5 mld zł, z czego wydatki bieżące to niewiele ponad 1,9 mld zł, a wydatki majątkowe nieco ponad 592 mln zł. Z kolei dochody określono na ponad 2,1 mld zł, z czego dochody bieżące to niewiele ponad 2 mld zł, a dochody majątkowe ponad 88,3 mln zł. Planowany deficyt budżetu to ponad 383 mln zł.

W budżecie na 2017 r. przeznaczono na inwestycje ponad 500 mln zł. "To stabilny budżet; pozbawiony może fajerwerków, ale z setkami mniejszych inwestycji zgłaszanych przez mieszkańców" - ocenił PAP Krzystek.

Jak wcześniej podkreślały władze miasta, podstawowym zadaniem budżetu jest utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań.

Do największych inwestycji zaliczyć można przebudowę ulic Niemierzyńskiej, Arkońskiej i Spacerowej (łącznie 20 mln zł), a także remont Mostu Cłowego (19 mln zł), przebudowę nabrzeża Starówka (blisko 19 mln zł) i remonty placówek oświatowych (17 mln zł).

Edukacja to największa pozycja w całym planie finansowym samorządu Szczecina, ta jego część to ponad 600 mln zł. Poza wspomnianymi inwestycjami znaczną część środków pochłoną także: pomoc społeczna i ochrona zdrowia (około 430 mln zł), transport i komunikacja (ponad 250 mln zł) i gospodarka komunalna (blisko 150 mln zł).

Największe dochody w przyszłym roku miasto ma osiągnąć z udziałów w PIT i CIT to około 540 mln zł. Na kolejnych miejscach są m.in. subwencje (około 417 mln zł), dotacje i środki z UE (blisko 400 mln zł), wpływy z opłat (około 277 mln zł), a także dochody podatkowe (274 mln zł).(PAP)