Projektom, które w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zamierzają realizować gminy i powiaty regionu, poświęcony jest cykl spotkań organizowanych w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

„Podczas rozmów z przedstawicielami wszystkich powiatów i gmin regionu prezentujemy nasz punkt widzenia – samorządu województwa - co do kierunku wydatkowania funduszy unijnych. W ramach umowy z Komisją Europejską umówiliśmy się bowiem na dwa podstawowe wskaźniki. Pomijając ponad 140 innych, mamy do osiągnięcia dwa zasadnicze wskaźniki - (...) obniżenie bezrobocia w naszym regionie, a z drugiej strony - podwyższenie PKB” – mówił we wtorek marszałek województwa Piotr Całbecki.

Podkreślił, że wszystkie projekty, które planują zrealizować z unijnych pieniędzy gminy i powiaty z Kujaw i Pomorza, muszą być podporządkowane tym dwóm celom, nawet te inwestycje, o których „mogłoby się wydawać, że nie mają nic wspólnego z gospodarką i tworzeniem nowych miejsc pracy”.

Całbecki zaznaczył, że samorząd województwa, na podstawie rozmów z przedstawicielami poszczególnych gmin i powiatów, dokona selekcji i wyborów konkretnych projektów, które wpisują się w wytyczne Komisji Europejskiej i w efekcie mogą być współfinansowane ze środków unijnych. „Będziemy tak określać, formułować uszczegółowienie do RPO, aby priorytety te mogły być w trybie konkursowym łatwe do zrealizowania” – wskazał marszałek regionu.

Dodał, że priorytety województwa zostaną zawarte w tzw. celach strategicznych, zapisanych w merytorycznych programach operacyjnych. Całbecki powiedział, że na razie region ma 12 takich programów. Wskazał, że jeszcze nie wie, ile programów powstanie docelowo.

„W tej chwili zaczynają się one krystalizować, więc każdy powiat na swoim poziomie, a potem my - w skali województwa, utworzymy te programy i będzie to podstawa do uszczegółowienia RPO. Tam zapiszemy wszystkie zadania do zrealizowania do 2020 r. Strategia, którą obecnie posiadamy, jest ogólnym dokumentem, to bank pomysłów. Dziś w kontekście RPO musimy je doprecyzować” – podkreślił marszałek.

W ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 do regionu kujawsko-pomorskiego trafi łącznie 9,5 mld zł, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w latach 2007-2013. (PAP)