Odbieranie odpadów komunalnych

Samorząd terytorialny

Czy możliwe jest ukaranie gminnej jednostki komunalnej za odmowę odbierania od właścicieli nieruchomości wyselekcjonowanych niebezpiecznych odpadw komunalnych?

05.02.2009

Program profilaktyki przeciwalkoholowej

Samorząd terytorialny

W jakiej formie powinien być prowadzony program profilaktyki przeciwalkoholowej- odrębnego rachunku bankowego czy funduszu celowego?

04.02.2009

Decyzja o pozwoleniu na budowę dla starosty

Samorząd terytorialny

Starosta zamierza wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę dla inwestycji realizowanej na obszarze swojego powiatu. Starosta występuje jako inwestor - osoba prywatna.

02.02.2009

Nowa ustawa o pracownikach samorządowych

Samorząd terytorialny

Czy po wejściu w życie zmiany do ustawy o pracownikach samorządowych kierownik jednostki, ktry nie ma wyższego wykształcenia i nie kontynuuje nauki będzie mgł zajmować nadal to stanowisko?

30.01.2009

Zwolnienie skazanego pracownika samorządowego

Samorząd terytorialny

Obowiązek zwolnienia z pracy pracownika samorządowego skazanego prawomocnie za przestępstwo umyślne był zgodny z Konstytucją. Tak stwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 20 stycznia 2009 r....

29.01.2009

Gminne parkingi a podatek VAT

Samorząd terytorialny

Pobieranie przez gminę opłat za parkowanie pojazdw samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania mieści się w zakresie wykonywania zadań własnych gminy. Opłaty te nie podlegają...

29.01.2009

Zwolnienie skazanego pracownika samorządowego

Samorząd terytorialny

Obowiązek zwolnienia z pracy pracownika samorządowego skazanego prawomocnie za przestępstwo umyślne był zgodny z Konstytucją. Tak stwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 20 stycznia 2009 r....

29.01.2009

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Samorząd terytorialny

Czy organ, ktry prowadzi postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, może wydać decyzję, jeżeli na postanowienie uzgadniające złożono zażalenie, ktre jeszcze nie zostało...

28.01.2009

Weryfikacja ksiąg spółki

Samorząd terytorialny

Czy w spłce z o.o., ktrej właścicielem jest gmina, rada nadzorcza może powierzyć weryfikację ksiąg spłki skarbnikowi gminy?

22.01.2009

Inwestycja drogowa realizowana przez gminę

Samorząd terytorialny

Czy realizacja drogi publicznej przez gminę może odbywać się tylko na podstawie ustawy o szczeglnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drg publicznych, czy też można...

21.01.2009

Związki międzygminne

Samorząd terytorialny

Jak należy traktować związek międzygminny? Czy jak jednostkę budżetową czy jako organ?

20.01.2009

Ośrodek sportu jako organizator rozgrywek sportowych.

Samorząd terytorialny

Czy ośrodek sportu będący jednostką organizacyjną powiatu może być organizatorem rozgrywek np. ligi piłki siatkowej kobiet i czy może ponosić związane z tym koszty (delegacje sędziowskie, opieka...

19.01.2009
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski