Związki międzygminne

Samorząd terytorialny

Jak należy traktować związek międzygminny? Czy jak jednostkę budżetową czy jako organ?

20.01.2009

Ośrodek sportu jako organizator rozgrywek sportowych.

Samorząd terytorialny

Czy ośrodek sportu będący jednostką organizacyjną powiatu może być organizatorem rozgrywek np. ligi piłki siatkowej kobiet i czy może ponosić związane z tym koszty (delegacje sędziowskie, opieka...

19.01.2009

Powiatowy Urząd Pracy jako inwestor

Samorząd terytorialny

Czy Powiatowy Urząd Pracy jako jednostka powiatu podlega powiatowi i z wnioskiem o pozwolenie na budowę powinien wystąpić powiat?

15.01.2009

Dotacje na drogi

Samorząd terytorialny

Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie przebudowy, budowy lub remontw drg powiatowych i gminnych.

12.01.2009

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Samorząd terytorialny

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

09.01.2009

Finansowanie rad sołeckich

Samorząd terytorialny

Jakie wydatki mogą być rozliczane ze środkw przyznanych w budżecie gminy na rady sołeckie?

31.12.2008
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski