Obniżki czynszu w zasobach publicznych

Samorząd terytorialny

Od roku 2005 w zasobach publicznych, tj. lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy albo stanowiących własność innych jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych osb prawnych,...

19.03.2009

Opłaty adiacenckie

Samorząd terytorialny

Wartość gruntw jest zmienna w czasie. W wielu przypadku jest to skutkiem czynnikw niezależnych od właścicieli gruntw, a następuje wskutek działań lokalnych władz. Wwczas cena nieruchomości gruntowych...

18.03.2009

Zatrudnienie pracownika samorządowego

Samorząd terytorialny

Na jakich zasadach, w związku z wejściem w życie ustawy o pracownikach samorządowych, należy zawrzeć umowę o pracę z pracownikiem?

16.03.2009

Dowody osobiste za darmo

Samorząd terytorialny

Od przyszłego roku wydanie dowodu osobistego nie będzie podlegało opłacie. W Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa znosząca ten obowiązek.

16.03.2009

Podstawy prawne i zasady legalizacji samowoli budowlanej

Samorząd terytorialny

Poważnym problemem społecznym i gospodarczym jest, aby zgodnie z postanowieniami Konstytucji rozwj cywilizacyjny następował w sposb zrwnoważony z poszanowaniem otaczającego nas środowiska oraz praw...

13.03.2009

Egzekwowanie postanowień zawartych w uchwale rady gminy

Samorząd terytorialny

Gmina podjęła uchwałę w sprawie określenia wzorw nośnikw reklamowych na terenie miasta i zasad ich lokalizacji. Kto i w jaki sposb może wyegzekwować od właścicieli nieruchomości wykonanie...

10.03.2009

Konsultacje społeczne w samorządzie terytorialnym

Samorząd terytorialny

Konsultacje społeczne są jedną z form dialogu społecznego. Określane są jako dwukierunkowa komunikacja administracji publicznej z partnerami społecznymi, prowadzona w celu uzyskania opinii na temat...

06.03.2009

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń

Samorząd terytorialny

GOPS przekazuje na rachunek budżetu odsetki od nienależnie pobranych świadczeń. Czy środki te należy zwrcić do urzędu wojewdzkiego, czy stanowią dochody budżetu gminy?

06.03.2009

Konkurs na stanowisko kierownicze

Samorząd terytorialny

Czy od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje konkurs na stanowisko kierownicze urzędnicze w jednostce samorządu terytorialnego - na stanowisko głwnego księgowego w ośrodku pomocy społecznej?

05.03.2009

Przekształcenie gminnego ośrodka kultury

Samorząd terytorialny

Czy gmina powinna przekształcić gminny ośrodek kultury i bibliotekę, aby działały jako instytucja kultury?Z czego to wynika i czy ma to być jedna instytucja kultury czy dwie oddzielne?W jaki sposb i...

03.03.2009

Fundusz sołecki

Samorząd terytorialny

Od kwietnia 2009 r. rady gmin będą mogły tworzyć fundusze sołeckie tak zakłada projekt ustawy o funduszu sołeckim.

02.03.2009
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski