Wojewoda zwoła posiedzenie rady

Samorząd terytorialny

W sytuacji, gdy rada gminy (rada powiatu lub sejmik wojewdztwa) pozostanie bez przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących, wojewoda będzie odpowiedzialny za zwołanie posiedzenia organu stanowiącego.

28.04.2009

Pracownicy samorządowi od 1 stycznia 2009 r.

Samorząd terytorialny

W nowej ustawie o pracownikach samorządowych zrezygnowano z odniesienia do ustawy o pracownikach urzędw państwowych. Nowa ustawa zawiera teraz swoje własne przepisy, w dużej mierze ukształtowane na...

27.04.2009

Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego

Samorząd terytorialny

23 kwietnia 2009 r. upływa termin utworzenia przez gminy obwodw głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca.

21.04.2009

Recenzja książki

Samorząd terytorialny

Recenzja Komentarza do ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych autorstwa Marka Grskiego i Karoliny Rynkiewicz (Wolters Kluwer 2009, stron 233)

21.04.2009

Czy „dodatek” to też „zasiłek”?

Samorząd terytorialny

Czy dodatek to też zasiłek? Takie pytanie pojawia się w kontekście ustalania prawa do dodatku mieszkaniowego. Źrdło wątpliwości stanowi przepis art. 3 ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ktry...

17.04.2009

Nagroda jubileuszowa

Samorząd terytorialny

Czy w gminnej jednostce budżetowej do nagrody jubileuszowej zalicza się okres zatrudnienia zakończony zwolnieniem dyscyplinarnym lub porzuceniem pracy?

17.04.2009

Spółki wodne

Samorząd terytorialny

Czy na jednym terenie mogą funkcjonować dwie spłki wodne?

16.04.2009
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski