Przeniesienie pracownika samorządowego

Samorząd terytorialny

W jaki sposb można dokonać przeniesienia pracownika samorządowego? Jak w oparciu o art. 7a ustawy o pracownikach samorządowych przenieść pracownika?

28.11.2008

Umarzanie należności

Samorząd terytorialny

Czy burmistrz może umorzyć należności budżetu państwa?

27.11.2008

Nowe zasady nabywania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Samorząd terytorialny

Z projektu ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, ktry czeka już na podpis prezydenta wynika, że zasadą będzie przyznawanie zasiłku pielęgnacyjnego od...

24.11.2008

Nowa decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

Samorząd terytorialny

15 listopada 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...

19.11.2008