Dotacje na drogi

Samorząd terytorialny

Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie przebudowy, budowy lub remontw drg powiatowych i gminnych.

12.01.2009

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Samorząd terytorialny

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

09.01.2009

Finansowanie rad sołeckich

Samorząd terytorialny

Jakie wydatki mogą być rozliczane ze środkw przyznanych w budżecie gminy na rady sołeckie?

31.12.2008

Zmiana czasu pracy pracownika samorządowego

Samorząd terytorialny

Czy pracodawca samorządowy może co roku na 3 miesiące (lipiec, sierpień, wrzesień) zmieniać czas pracy z 8.00-16.00 na 10.00-18.00 oraz nakazywać pracę w godzinach nadliczbowych (przekroczenia dobowe...

18.12.2008

Samorządy w europejskich ugrupowaniach

Samorząd terytorialny

Polskie samorządy będą mogły wstępować do europejskich ugrupowań wspłpracy terytorialnej (EUWT). Są to ponadnarodowe instytucje, mające osobowość prawną, ktrych zadaniem jest wspieranie i ułatwianie...

18.12.2008