Kontrola obowiązku nauki

Samorząd terytorialny

Jak w praktyce gmina powinna kontrolować spełnianie obowiązku nauki przez młodzież?

20.01.2010

Gminny zakaz spożywania alkoholu

Samorząd terytorialny

Sankcja za złamanie zakazu spożywania alkoholu wprowadzonego uchwałą rady gminy wynika z ustawy i nie można powtarzać jej w uchwale.

19.01.2010

Gminny zakaz spożywania alkoholu

Samorząd terytorialny

Sankcja za złamanie zakazu spożywania alkoholu wprowadzonego uchwałą rady gminy wynika z ustawy i nie można powtarzać jej w uchwale.

19.01.2010

Wynagradzanie pracowników jednostek organizacyjnych (II)

Samorząd terytorialny

Zasady wynagradzania pracownikw samorządowych były w ostatnim czasie szeroko omawiane w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Powyższa ustawa i...

19.01.2010

Wynagradzanie pracowników jednostek organizacyjnych (I)

Samorząd terytorialny

Zasady wynagradzania pracownikw samorządowych były w ostatnim czasie szeroko omawiane w związku z wejściem w życie ustawy o pracownikach samorządowych. Powyższa ustawa i rozporządzenie wydane na jej...

18.01.2010

Wyrok NSA z dnia 20 marca 2009 r.,sygn. II OSK 1526/08

Samorząd terytorialny

Ustawa o samorządzie gminnym jednoznacznie określa katalog gminnych aktw prawa miejscowego, stanowiąc, że gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie: wewnętrznego ustroju gminy oraz...

18.01.2010

Zaliczanie wpłat gminy

Samorząd terytorialny

Czy możemy zaliczać wpłaty gminy na poczet najstarszych zaległości, czy też należy je księgować zgodnie ze wskazaniem wpłacającego?

15.01.2010
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski