Gminne parkingi a podatek VAT

Samorząd terytorialny

Pobieranie przez gminę opłat za parkowanie pojazdw samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania mieści się w zakresie wykonywania zadań własnych gminy. Opłaty te nie podlegają...

29.01.2009

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Samorząd terytorialny

Czy organ, ktry prowadzi postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, może wydać decyzję, jeżeli na postanowienie uzgadniające złożono zażalenie, ktre jeszcze nie zostało...

28.01.2009

Weryfikacja ksiąg spółki

Samorząd terytorialny

Czy w spłce z o.o., ktrej właścicielem jest gmina, rada nadzorcza może powierzyć weryfikację ksiąg spłki skarbnikowi gminy?

22.01.2009

Inwestycja drogowa realizowana przez gminę

Samorząd terytorialny

Czy realizacja drogi publicznej przez gminę może odbywać się tylko na podstawie ustawy o szczeglnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drg publicznych, czy też można...

21.01.2009

Związki międzygminne

Samorząd terytorialny

Jak należy traktować związek międzygminny? Czy jak jednostkę budżetową czy jako organ?

20.01.2009

Ośrodek sportu jako organizator rozgrywek sportowych.

Samorząd terytorialny

Czy ośrodek sportu będący jednostką organizacyjną powiatu może być organizatorem rozgrywek np. ligi piłki siatkowej kobiet i czy może ponosić związane z tym koszty (delegacje sędziowskie, opieka...

19.01.2009

Powiatowy Urząd Pracy jako inwestor

Samorząd terytorialny

Czy Powiatowy Urząd Pracy jako jednostka powiatu podlega powiatowi i z wnioskiem o pozwolenie na budowę powinien wystąpić powiat?

15.01.2009

Dotacje na drogi

Samorząd terytorialny

Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie przebudowy, budowy lub remontw drg powiatowych i gminnych.

12.01.2009

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Samorząd terytorialny

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

09.01.2009