Fundusz sołecki

Samorząd terytorialny

Od kwietnia 2009 r. rady gmin będą mogły tworzyć fundusze sołeckie tak zakłada projekt ustawy o funduszu sołeckim.

02.03.2009

Co zmienia nowa ustawa o pracownikach samorządowych?

Samorząd terytorialny

Artykuł dotyczy nowej ustawy o pracownikach samorządowych uchwalonej 28.11.2008 r. Analizując najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą, autor raczej krytycznie odnosi się do części z nich. Egzegeza...

24.02.2009

Wydatki rad sołeckich

Samorząd terytorialny

Jakie wydatki mogą być rozliczane ze środkw przyznanych w budżecie gminy na rady sołeckie?

23.02.2009

Zmiany w oświacie

Samorząd terytorialny

Sejm uchwalił zmiany w przepisach o systemie oświaty. Nowelizacja czeka jeszcze na podpisanie jej przez Prezydenta.

23.02.2009

Nowa ustawa o zmianie imienia i nazwiska

Samorząd terytorialny

13 czerwca 2009 r. wejdzie w życie ustawa o zmianie imienia i nazwiska, ktra zastąpi obecnie obowiązującą ustawę z 1956 r. o zmianie imion i nazwisk. Nowa ustawa wprowadza kilka modyfikacji w...

20.02.2009

Zmiany kompetencyjne w administracji publicznej

Samorząd terytorialny

Na podpis Prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw czeka ustawa wprowadzająca wiele zmian w obowiązujących przepisach. Jej celem jest przeniesienie niektrych kompetencji pomiędzy organami...

17.02.2009

Zabezpieczenie kredytu

Samorząd terytorialny

Jakie jest dopuszczalne zabezpieczenie dla banku przy kredycie udzielanym gminie? Czy zabezpieczeniem spłaty kredytu pożyczki udzielanej gminie może być upoważnienie do dysponowania rachunkiem...

17.02.2009

Nowe partnerstwo publiczno-prywatne

Samorząd terytorialny

W dniu 27 lutego 2009 r. wchodzi w życie nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym została ogłoszona w Dzienniku Ustaw Nr 19,...

16.02.2009

Zezwolenie na wycinkę drzewa na działce gminnej

Samorząd terytorialny

Wjt gminy wystąpił do Starosty z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa na działce gminnej. Czy zgodnie z ustawą o ochronie przyrody starosta może odmwić wydania zezwolenia na wycinkę...

13.02.2009

Inwestycje na wydzierżawionym gruncie

Samorząd terytorialny

Gmina wydzierżawiła grunt spłce gminnej ze 100% udziałem gminy. Czy na wydzierżawionym gruncie gmina może prowadzić inwestycje?

11.02.2009