Zabezpieczenie medyczne imprezy masowej

Samorząd terytorialny

Jakie wymogi musi spełnić zabezpieczenie medyczne imprezy masowej, aby można było wystawić pozytywną opinię (np. czy imprezę na 1300 osb musi zabezpieczać 1 ratownik i 1 ambulans z kierowcą)?

28.10.2009

Pomoc dla powodzian

Samorząd terytorialny

Tylko do 30 października 2009 r. osoby, ktrych dotknęła powdź w 2009 r., będą mogły złożyć wniosek o udzielenie pomocy społecznej. Wnioski złożone po tym dniu będą odrzucane....

27.10.2009

Publikacja aktów prawa miejscowego zmienia się od 2010 r.

Samorząd terytorialny

Parlament uchwalił nowelizację przepisw o ogłaszaniu aktw normatywnych, ktra ma wpływ w szczeglności na dostęp do aktw prawnych, w tym aktw prawa miejscowego. Zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2010...

23.10.2009

Tożsamość religijna a wizerunek jednostek osadniczych

Samorząd terytorialny

Wsplnota samorządowa ma charakter obligatoryjny (korporacyjny) i powstaje z mocy prawa. Oznacza to, że każdy mieszkaniec staje się jednocześnie członkiem trzech wsplnot samorządowych: gminy, powiatu...

22.10.2009

Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora szkoły

Samorząd terytorialny

Czy organ prowadzący może od dnia 1 września 2009 r. powierzyć pełnienie obowiązkw dyrektora szkoły na okres 10 miesięcy osobie, ktra była przez ostanie 5 lat dyrektorem tej szkoły, a okres...

21.10.2009

Zamówienia na usługi komunalne dla gminy

Samorząd terytorialny

Czy udzielając zamwienia na usługi komunalne dla gminy (składające się z kilku rżnych rodzajw usług) należy podzielić zamwienie na części odpowiadające poszczeglnym usługom czy też uznać je za jedno...

20.10.2009