Polecenia wojewody (cz. 1)

Samorząd terytorialny

W myśl ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w wojewdztwie wojewoda odpowiada za wykonywanie polityki Rady Ministrw w wojewdztwie.

07.12.2009

Zasiłek stały dla wszystkich uprawnionych

Samorząd terytorialny

Do spraw o przyznanie zasiłku stałego, w ktrych do dnia 30 kwietnia 2004 r. organ właściwy nie wydał decyzji ostatecznej, organ administracji publicznej stosować będzie przepisy ustawy z dnia 29...

04.12.2009

Wybory na pewno w listopadzie

Samorząd terytorialny

W oficjalnym komunikacie z dnia 16 listopada 2009 r. Państwowa Komisja Wyborcza podała, że z uwagi na upływającą w przyszłym roku w dniu 12 listopada kadencję wybory do rad gmin, rad powiatw i...

03.12.2009

Cena nieruchomości a koszty wyceny i podziału

Samorząd terytorialny

Czy w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz w ogłoszeniu o przetargu cena nieruchomości powinna zawierać koszty wyceny i podziału?

03.12.2009

Sprawy finansowe jako zakres kompetencji nadzorczych RIO

Samorząd terytorialny

Ustawy samorządowe wskazują wojewodę jako organ nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego o kompetencji oglnej, natomiast organem nadzoru w zakresie spraw finansowych jest regionalna izba...

03.12.2009

Sprawy finansowe jako zakres kompetencji nadzorczych RIO

Samorząd terytorialny

Ustawy samorządowe wskazują wojewodę jako organ nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego o kompetencji oglnej, natomiast organem nadzoru w zakresie spraw finansowych jest regionalna izba...

03.12.2009