Kontrola obowiązku nauki

Samorząd terytorialny

Jak w praktyce gmina powinna kontrolować spełnianie obowiązku nauki przez młodzież?

20.01.2010

Gminny zakaz spożywania alkoholu

Samorząd terytorialny

Sankcja za złamanie zakazu spożywania alkoholu wprowadzonego uchwałą rady gminy wynika z ustawy i nie można powtarzać jej w uchwale.

19.01.2010

Gminny zakaz spożywania alkoholu

Samorząd terytorialny

Sankcja za złamanie zakazu spożywania alkoholu wprowadzonego uchwałą rady gminy wynika z ustawy i nie można powtarzać jej w uchwale.

19.01.2010

Wynagradzanie pracowników jednostek organizacyjnych (II)

Samorząd terytorialny

Zasady wynagradzania pracownikw samorządowych były w ostatnim czasie szeroko omawiane w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Powyższa ustawa i...

19.01.2010

Wyrok NSA z dnia 20 marca 2009 r.,sygn. II OSK 1526/08

Samorząd terytorialny

Ustawa o samorządzie gminnym jednoznacznie określa katalog gminnych aktw prawa miejscowego, stanowiąc, że gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie: wewnętrznego ustroju gminy oraz...

18.01.2010

Wynagradzanie pracowników jednostek organizacyjnych (I)

Samorząd terytorialny

Zasady wynagradzania pracownikw samorządowych były w ostatnim czasie szeroko omawiane w związku z wejściem w życie ustawy o pracownikach samorządowych. Powyższa ustawa i rozporządzenie wydane na jej...

18.01.2010

Zaliczanie wpłat gminy

Samorząd terytorialny

Czy możemy zaliczać wpłaty gminy na poczet najstarszych zaległości, czy też należy je księgować zgodnie ze wskazaniem wpłacającego?

15.01.2010