Inwestycje na wydzierżawionym gruncie

Samorząd terytorialny

Gmina wydzierżawiła grunt spłce gminnej ze 100% udziałem gminy. Czy na wydzierżawionym gruncie gmina może prowadzić inwestycje?

11.02.2009

Przebudowa drogi powiatowej

Samorząd terytorialny

Do starostwa wpłynął wniosek dotyczący przebudowy drogi powiatowej wraz z mostem na rzece. Jaki organ jest właściwy do wydania pozwolenia na budowę - starosta czy wojewoda?

10.02.2009

Zmiany w ewidencji działalności gospodarczej

Samorząd terytorialny

W wyniku najnowszych zmian do ustawy Prawo działalności gospodarczej przedłużono funkcjonowanie ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez gminy, wprowadzając jednocześnie zmiany, ktre...

10.02.2009

Recenzja książki

Samorząd terytorialny

Recenzja książki Meredith Belbin, Zespoły zarządzające. Sekrety ich sukcesw i porażek, przekład Joanna Borowska, Oficyna a Wolters Kluwer business, stron 219, Krakw 2009

06.02.2009

Odbieranie odpadów komunalnych

Samorząd terytorialny

Czy możliwe jest ukaranie gminnej jednostki komunalnej za odmowę odbierania od właścicieli nieruchomości wyselekcjonowanych niebezpiecznych odpadw komunalnych?

05.02.2009

Program profilaktyki przeciwalkoholowej

Samorząd terytorialny

W jakiej formie powinien być prowadzony program profilaktyki przeciwalkoholowej- odrębnego rachunku bankowego czy funduszu celowego?

04.02.2009

Decyzja o pozwoleniu na budowę dla starosty

Samorząd terytorialny

Starosta zamierza wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę dla inwestycji realizowanej na obszarze swojego powiatu. Starosta występuje jako inwestor - osoba prywatna.

02.02.2009

Nowa ustawa o pracownikach samorządowych

Samorząd terytorialny

Czy po wejściu w życie zmiany do ustawy o pracownikach samorządowych kierownik jednostki, ktry nie ma wyższego wykształcenia i nie kontynuuje nauki będzie mgł zajmować nadal to stanowisko?

30.01.2009

Zwolnienie skazanego pracownika samorządowego

Samorząd terytorialny

Obowiązek zwolnienia z pracy pracownika samorządowego skazanego prawomocnie za przestępstwo umyślne był zgodny z Konstytucją. Tak stwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 20 stycznia 2009 r....

29.01.2009

Gminne parkingi a podatek VAT

Samorząd terytorialny

Pobieranie przez gminę opłat za parkowanie pojazdw samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania mieści się w zakresie wykonywania zadań własnych gminy. Opłaty te nie podlegają...

29.01.2009

Zwolnienie skazanego pracownika samorządowego

Samorząd terytorialny

Obowiązek zwolnienia z pracy pracownika samorządowego skazanego prawomocnie za przestępstwo umyślne był zgodny z Konstytucją. Tak stwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 20 stycznia 2009 r....

29.01.2009

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Samorząd terytorialny

Czy organ, ktry prowadzi postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, może wydać decyzję, jeżeli na postanowienie uzgadniające złożono zażalenie, ktre jeszcze nie zostało...

28.01.2009