Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Samorząd terytorialny

Jestem właścicielem otwieranej właśnie przychodni rehabilitacji. Aby zapewnić komfortowy dostęp do poradni osobom niepełnosprawnym chciałbym wykonać podjazd.

09.10.2009

Wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego

Samorząd terytorialny

Jednostki samorządu terytorialnego mają możliwość wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego, także poprzez wsparcie finansowe.

08.10.2009

Stypendia dla studentów

Samorząd terytorialny

W obecnym stanie prawnym jednostki samorządu terytorialnego nie mają możliwości przyznawania stypendiw studentom, ale trwają prace nad zmianami w prawie o szkolnictwie wyższym.

06.10.2009

Straż miejska a obsługa monitoringu – zmiany

Samorząd terytorialny

Z myślą o realizacji zadania strażygminych, jakim jest ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych oraz czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego, gminyrozpoczęły praktykę powierzania...

05.10.2009