Egzekwowanie postanowień zawartych w uchwale rady gminy

Samorząd terytorialny

Gmina podjęła uchwałę w sprawie określenia wzorw nośnikw reklamowych na terenie miasta i zasad ich lokalizacji. Kto i w jaki sposb może wyegzekwować od właścicieli nieruchomości wykonanie...

10.03.2009

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń

Samorząd terytorialny

GOPS przekazuje na rachunek budżetu odsetki od nienależnie pobranych świadczeń. Czy środki te należy zwrcić do urzędu wojewdzkiego, czy stanowią dochody budżetu gminy?

06.03.2009

Konsultacje społeczne w samorządzie terytorialnym

Samorząd terytorialny

Konsultacje społeczne są jedną z form dialogu społecznego. Określane są jako dwukierunkowa komunikacja administracji publicznej z partnerami społecznymi, prowadzona w celu uzyskania opinii na temat...

06.03.2009

Konkurs na stanowisko kierownicze

Samorząd terytorialny

Czy od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje konkurs na stanowisko kierownicze urzędnicze w jednostce samorządu terytorialnego - na stanowisko głwnego księgowego w ośrodku pomocy społecznej?

05.03.2009

Przekształcenie gminnego ośrodka kultury

Samorząd terytorialny

Czy gmina powinna przekształcić gminny ośrodek kultury i bibliotekę, aby działały jako instytucja kultury?Z czego to wynika i czy ma to być jedna instytucja kultury czy dwie oddzielne?W jaki sposb i...

03.03.2009

Fundusz sołecki

Samorząd terytorialny

Od kwietnia 2009 r. rady gmin będą mogły tworzyć fundusze sołeckie tak zakłada projekt ustawy o funduszu sołeckim.

02.03.2009

Co zmienia nowa ustawa o pracownikach samorządowych?

Samorząd terytorialny

Artykuł dotyczy nowej ustawy o pracownikach samorządowych uchwalonej 28.11.2008 r. Analizując najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą, autor raczej krytycznie odnosi się do części z nich. Egzegeza...

24.02.2009

Wydatki rad sołeckich

Samorząd terytorialny

Jakie wydatki mogą być rozliczane ze środkw przyznanych w budżecie gminy na rady sołeckie?

23.02.2009

Zmiany w oświacie

Samorząd terytorialny

Sejm uchwalił zmiany w przepisach o systemie oświaty. Nowelizacja czeka jeszcze na podpisanie jej przez Prezydenta.

23.02.2009