Sprzątanie po wyborach

Samorząd terytorialny

Jeszcze tylko tydzień pozostał na uprzątnięcie plakatw i urządzeń ogłoszeniowych przez komitety wyborcze. Jeżeli nie zdążą, wwczas zrobi to gmina, na koszt komitetw wyborczych.

30.06.2009

Od kiedy obowiązuje nowa ustawa zmieniająca kompetencje?

Samorząd terytorialny

W związku z opźnieniem w ogłoszeniu ustawy zmieniającej organizację i podział zadań administracji publicznej w wojewdztwie, wywołanym wnioskiem Prezydenta do TK, powstaje problem z określeniem...

24.06.2009

Fundusz sołecki – czas na decyzje

Samorząd terytorialny

Jeszcze tylko tydzień pozostał na podjęcie przez rady gmin uchwał w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w tym roku termin mija 30 czerwca.

23.06.2009

Doręczenia według Kodeksu postępowania administracyjnego

Samorząd terytorialny

Poza szybkością i prawidłowością rozstrzygania spraw administracyjnych istotne znaczenie mają rwnież czynności w trakcie postępowania administracyjnego. Należą do nich m. in. doręczenia pism stronom...

22.06.2009

Zwolnienie z egzaminu pracownika samorządowego

Samorząd terytorialny

Czy pracownik samorządowy podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zwolniony ze służby przygotowawczej może być zwolniony rwnież z egzaminu, o ktrym mowa w art. 19 ust. 4 ustawy o...

19.06.2009

Tor guadowy wykonany na gruncie rolnym

Samorząd terytorialny

Czy w przypadku gdy na gruncie rolnym został wykonany tor quadowy, wjt gminy może wydać decyzję w trybie art. 15 ust. 5 ustawy o ochronie gruntw rolnych i leśnych?...

15.06.2009

Organizowania służby przygotowawczej

Samorząd terytorialny

W jaki sposb należy zorganizować służbę przygotowawczą dla pracownikw podejmujących po raz pierwszy pracę w urzędzie?

10.06.2009

Ulgi przy zbywaniu nieruchomości komunalnych

Samorząd terytorialny

Zasady udzielania bonifikat od ceny nieruchomości przewidziane w art. 68 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) nie...

10.06.2009

Renta planistyczna

Samorząd terytorialny

Renta planistyczna może być pobierana na podstawie przepisw prawa miejscowego, w sytuacjach, w ktrych wartość rynkowa nieruchomości wzrosła na skutek uchwalenia nowego lub zmienionego planu...

09.06.2009