Stopa bezrobocia rośnie

Samorząd terytorialny

Zgodnie z przedstawionymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej danymi, stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca stycznia) wyniosła w lutym 2010 r. 13 proc i...

05.03.2010

Dotacja od jednostki samorządu terytorialnego

Samorząd terytorialny

Czy osoba fizyczna prowadząca szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej z dotacji otrzymanej od jednostki samorządu terytorialnego może finansować raty leasingu samochodu osobowego...

05.03.2010

Konkurs nie zawsze bezwzględnie wymagany (cz. 2)

Samorząd terytorialny

Pracodawca należący do sfery publicznej posiada ograniczoną autonomię w doborze pracowników. Instytucja publiczna to nie prywatny folwark, na którym pracodawca legitymuje się prawem własności.

05.03.2010

Konkurs nie zawsze bezwzględnie wymagany (cz. 1)

Samorząd terytorialny

Pracodawca należący do sfery publicznej posiada ograniczoną autonomię w doborze pracowników. Instytucja publiczna to nie prywatny folwark, na którym pracodawca legitymuje się prawem własności.

04.03.2010

Milionowe inwestycje w dorzeczu Odry

Samorząd terytorialny

Aż 95 milionw złotych zostanie przekazanych z budżetu państwa w ramach projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry na 2010 r.

02.03.2010

Finansowanie schroniska dla psów

Samorząd terytorialny

Czy będzie istniała możliwość finansowania w roku 2010 schroniska dla psw, nienależącego do gminy, a z ktrego gmina korzysta?

01.03.2010