Dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów

Samorząd terytorialny

Jeżeli wjt wyda decyzję np. na rok szkolny 2009/2010 w celu przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego, to czy otrzymaną I transzę w roku 2010 r. musi rwnież rozdysponować dla uczniw z roku...

07.06.2010

Zakaz odprowadzania ścieków do przydomowej oczyszczalni

Samorząd terytorialny

Czy jeśli w planie miejscowym nie został zawarty zakaz odprowadzania ściekw do przydomowej oczyszczalni, to organ nie może z tego powodu odmwić inwestorowi wydania decyzji o pozwoleniu na budowę?

02.06.2010

Wytyczne dla komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP

Samorząd terytorialny

W Monitorze Polskim nr 41 z 2010 r. opublikowana została uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 maja 2010 r.w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji dotyczących dostarczania obwodowym...

02.06.2010

Świadectwo hodowli wydane w języku obcym

Samorząd terytorialny

Czy organ właściwy do wydania zaświadczenia o rejestracji zwierząt ma prawo wymagać dostarczenia przez wnioskodawcę dokumentw przetłumaczonych przez tłumacza przysięgłego, jeżeli świadectwo hodowli...

01.06.2010
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski