O gminach, które naruszyły konkurencję

Samorząd terytorialny

Delegatura UOKiK z Krakowa po skargach konsumentw prowadziła postępowania wobec gmin Tryńcza i Jabłonka, ktre wykorzystywały swoją pozycję na rynku usług komunalnych. Bodźcem do działań Urzędu były...

16.09.2010

Ważne terminy według RIO

Samorząd terytorialny

RIO w Opolu sporządziła zestawienie istotnych dla jednostek samorządu terytorialnego terminw związanych ze sprawozdawczością budżetową.

15.09.2010

KIO jest za, a nawet przeciw wnoszeniu wadium gotówką

Samorząd terytorialny

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej prżno szukać jednolitego stanowiska odnośnie skuteczności wniesienia wadium drogą inną niż przelew. To sprawia, że przedsiębiorcy często nie wiedzą, czy...

15.09.2010

Wolne stypendia z rocznym limitem

Samorząd terytorialny

Stypendia udzielone przez gminę lub powiat uczniom i studentom mogą być zwolnione z podatku dochodowego, jeżeli nie przekroczą rocznie kwoty 3.800 zł. O zastosowaniu zwolnienia nie ma już też...

14.09.2010
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski