Nowa klasyfikacja budżetowa

Samorząd terytorialny

Zmiany w systemie finansów publicznych wprowadzone ustawą o finansach publicznych, jak również w drodze licznych ustaw szczegółowych, zobligowały Ministra Finansów do ich uwzględnienia w nowej...

19.03.2010

Wyrok demolka (cz. 1)

Samorząd terytorialny

W polskim systemie prawnym źrdłem prawa są akty normatywne. Wyroki sądowe rozstrzygają i wiążą wyłącznie strony procesu w konkretnej sprawie. Jednakże niski poziom przepisw prawa powoduje, że organy...

19.03.2010

Odprawa z tytułu przejścia na emeryturę

Samorząd terytorialny

W jakiej wysokości, będąc zakładem budżetowym, powinniśmy wypłacić pracownikowi jednorazową odprawę z tytułu przejścia na emeryturę?

19.03.2010

Wyrok demolka (cz. 1)

Samorząd terytorialny

W polskim systemie prawnym źrdłem prawa są akty normatywne. Wyroki sądowe rozstrzygają i wiążą wyłącznie strony procesu w konkretnej sprawie. Jednakże niski poziom przepisw prawa powoduje, że organy...

19.03.2010

Bankowa obsługa gminy

Samorząd terytorialny

Jakie kryteria oceny ofert należy przyjąć, przygotowując postępowanie na bankową obsługę gminy

18.03.2010

Działalność gospodarcza nauczyciela

Samorząd terytorialny

Czy nauczyciel zatrudniony na 10/18 etatu może prowadzić działalność gospodarczą na terenie tej samej gminy, ale nie w placwce, w ktrej jest zatrudniony?

18.03.2010

Zmiany w wolontariacie

Samorząd terytorialny

Dnia 12 marca 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 28 poz. 146)....

18.03.2010

Lokalizacja elektrowni jądrowej coraz bliżej

Samorząd terytorialny

Spośrd prawie trzydziestu przedstawionych propozycji lokalizacji elektrowni jądrowej największe uznanie w oczach ekspertw uzyskał Żarnowiec i to właśnie w tym miejscu są największe szanse na...

17.03.2010

Odwołanie od decyzji SKO

Samorząd terytorialny

W jaki sposb należy się odwołać od decyzji SKO w przedmiocie podatku od nieruchomości?

17.03.2010

Nowa ustawa, stary meldunek (cz. 2)

Samorząd terytorialny

Autor opisuje projekt nowej ustawy o ewidencji ludności zakładającej zniesienie archaicznej instytucji obowiązku meldunkowego oraz ocenia niektre rozwiązania nowych przepisw.

17.03.2010

Główny księgowy w dwóch jednostkach?

Samorząd terytorialny

Czy dopuszczalne jest aby głwny księgowy zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin, był zatrudniony jako głwny księgowy w innej jednostce?

16.03.2010

Nowa ustawa, stary meldunek (cz. 1)

Samorząd terytorialny

Na stronach internetowych Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, możemy prześledzić proces legislacyjny rządowego projektu ustawy o ewidencji ludności(nr druku 1371). Ustawa jest już po II czytaniu, a z...

16.03.2010