Urzędowy kod ubioru

Samorząd terytorialny

Savoir-vivre to znajomość pewnych obyczajw, form towarzyskich, to umiejętność właściwego zachowania się w rżnych życiowych sytuacjach w pracy, w restauracji, na spotkaniu, a nawet w domu....

29.06.2010

Weryfikacja ramowych planów nauczania

Samorząd terytorialny

Czy organ prowadzący szkołę może wystąpić w trybie art. 34a ust. 4 ustawy o systemie oświaty, do kuratorium oświaty z prośbą o weryfikację ramowych planw nauczania przedstawionych do zatwierdzenia?

28.06.2010

Opublikowano tekst jednolity Prawa zamówień publicznych

Samorząd terytorialny

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy - Prawo zamwień publicznych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 113 z dnia 25 czerwca 2010...

28.06.2010

14 konferencja Miasta w Internecie

Samorząd terytorialny

W dniach 23-25 czerwca 2010 r. w Zakopanem odbyła się już 14 konferencja Miasta w Internecie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele rżnych środowisk, ale przede wszystkim samorządowcy.

28.06.2010

Kara za usunięcie uszkodzonego drzewa bez zezwolenia

Samorząd terytorialny

Na usunięcie drzew lub krzeww wymagane jest zezwolenie. Usunięcie drzewa bez zezwolenia zagrożone jest administracyjną karą pieniężną, nawet jeżeli drzewo było uszkodzone i stanowiło zagrożenie.

25.06.2010

Kara za usunięcie uszkodzonego drzewa bez zezwolenia

Samorząd terytorialny

Na usunięcie drzew lub krzeww wymagane jest zezwolenie. Usunięcie drzewa bez zezwolenia zagrożone jest administracyjną karą pieniężną, nawet jeżeli drzewo było uszkodzone i stanowiło zagrożenie.

25.06.2010

Opłata za wycinkę drzew

Samorząd terytorialny

Jak w praktyce wygląda wniesienie opłaty za wycinkę drzew, jeżeli opłaty te musi ponieść gmina?

24.06.2010

Utworzenie oddziału integracyjnego w przedszkolu

Samorząd terytorialny

Czy w celu utworzenia oddziału integracyjnego w przedszkolu rada miejska podejmuje uchwałę co do zmian w statucie tego przedszkola, czy uchwałę w sprawie prowadzenia oddziałw integracyjnych?

24.06.2010