Ministerstwo wskazuje właściwych lekarzy

Samorząd terytorialny

Ministerstwo Edukacji narodowej opublikowało interpretację przepisw regulujących obsadzanie stanowiska dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placwki.

17.08.2010

Pomoc dla powodzian bez limitu czasowego

Samorząd terytorialny

Nowelizacja ustawy o szczeglnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutkw powodzi znosi wyliczenie znosi ograniczenie pomocy dla powodzian do poszkodowanych tylko w konkretnych miesiącach.

16.08.2010

Budownictwo społeczne – niewykorzystana szansa dla gmin?

Samorząd terytorialny

Realizacja zadań mieszkaniowych dla wielu gmin stanowi duży problem, ze względu na niedostateczną liczbę lokali w zasobie komunalnym. Jednym z instrumentw polityki mieszkaniowej gmin mogą być...

13.08.2010

Odpady według planu

Samorząd terytorialny

Na stronach internetowych Ministerstwa Ochrony Środowiska ukazała się informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych Krajowego planu gospodarki odpadami 2014.

13.08.2010

Plan często sprawdzany

Samorząd terytorialny

Okresowa weryfikacja planw zarządzania kryzysowego stanowi obowiązek jednostek samorządu terytorialnego.

11.08.2010