Przez bałagan prawny gminy stracą dochody

Samorząd terytorialny

Nowelizacja definicji budowli w Prawie budowlanym będzie miała znaczący wpływ na opodatkowanie podatkiem od nieruchomości. Wyłączenie niektrych obiektw z definicji budowli oznacza zmniejszenie...

21.09.2010

Oficjalne uroczystości w gminie (cz. 1)

Samorząd terytorialny

W kalendarzu każdej jednostki samorządu terytorialnego znajdują się wydarzenia o charakterze uroczystym i publicznym. Ich cechą jest szeroki udział społeczny, obecność władz, a także szczeglna ranga...

21.09.2010

Akt pełnomocnictwa w wyborach samorządowych

Samorząd terytorialny

Zapewnienie sprawności i rzetelności postępowania w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania oraz zachowanie wiarygodności tego dokumentu ma gwarantować rozporządzenie w sprawie...

21.09.2010

Rząd przeciwdziała tzw. wykluczeniu cyfrowemu

Samorząd terytorialny

Ustanowienie warunkw udzielania mikroprzedsiębiorstwom, małym lub średnim przedsiębiorstwom (w tym organizacjom pozarządowym) pomocy publicznej na wspieranie działań w zakresie dostarczania usługi...

20.09.2010

Kary umowne również dla zamawiającego

Samorząd terytorialny

Fakt, że zamawiający jest gospodarzem postępowania i autorem specyfikacji istotnych warunkw zamwienia nie oznacza, że postanowienia umowy załączonej do specyfikacji mogą być korzystne jedynie dla...

20.09.2010

OSTATNIA SZANSA – WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE SAMORZĄDOWYM

Samorząd terytorialny

Już tylko dwa dni pozostały do zakończeniakolejnej edycji Konkursu organizowanego przez Serwis Samorządowy. Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie. Do wygrania trzy egzemplarze książki autorstwa...

17.09.2010

Łatwiejszy dostęp do poręczeń dla przedsiębiorców

Samorząd terytorialny

Uzyskanie przez przedsiębiorcw łatwiejszego dostępu do pozyskiwania w ramach Regionalnych Programw Operacyjnych poręczeń stanowi głwny cel rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie...

17.09.2010

Związki gmin nie mogą promować produktów lokalnych

Samorząd terytorialny

Promocja produktu lokalnego nie jest rwnoznaczna z promocją gminy, zatem nie należy do zadań gminy. W konsekwencji niedopuszczalne jest tworzenie związkw międzygminnych mających na celu promocję...

17.09.2010