Zastaw się, a… pokaż się?

Samorząd terytorialny

W komunikacie opublikowanym na stronach internetowych Ministerstwa Finansw przedstawiono zestawienie wydatkw na promocję jednostek samorządu terytorialnego. Zestawienie powstało na podstawie...

07.09.2010

Od kogo można pobrać opłatę planistyczną?

Samorząd terytorialny

Pożyczkobiorca, ktry w celu zabezpieczenia udzielonej mu pożyczki zbył prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, nie jest zobowiązany do zapłaty renty planistycznej tak orzekł sąd administracyjny.

07.09.2010

Nowa zawartość Serwisu Samorządowego

Samorząd terytorialny

Dział poświęcony orzecznictwu sądw administracyjnych oraz organw administracji publicznej zostanie jutro dodany do Serwisu Samorządowego.

06.09.2010

III edycja konkursu "Otwarta szkoła"

Samorząd terytorialny

Udział w konkursie może wziąć każde publiczne i niepubliczne przedszkole lub szkoła wraz ze wspłpracującą z nimi organizacją pozarządową. Zgłoszenie polega na opisaniu projektu edukacyjnego,...

06.09.2010

Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Samorząd terytorialny

Jak powinien postąpić dyrektor zasadniczej szkoły zawodowej, ktry wydał akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, nauczycielowi praktycznej nauki zawodu posiadającemu średnie...

06.09.2010

Głosowanie przez pełnomocnika

Samorząd terytorialny

Z chwilą podpisania przez Prezydenta RP ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatw i...

06.09.2010

Regulacja pomieszczeń tymczasowych jak węzeł gordyjski

Samorząd terytorialny

Kierując się względami humanitaryzmu przeciwdziałania bezdomności, ustawodawca zdecydował się w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. na wprowadzenie instytucji pomieszczenia tymczasowego, jako miejsca...

03.09.2010

Kontrola placówki oświatowej

Samorząd terytorialny

Czy organ prowadzący może powołać komisję do przeprowadzenia kontroli w placwce na podstawie art. 34a ustawy o systemie oświaty, jeżeli z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli wystąpił dyrektor...

03.09.2010

Centra Integracji Społecznej zreformowane

Samorząd terytorialny

Centra Integracji Społecznej i Zakłady Aktywności Zawodowej to zbyt ważne jednostki, by można je zlikwidować w związku ze zmianami w finansach publicznych. W tym celu ustawodawca wprowadził...

02.09.2010

Dostęp do internetu świadczony przez samorządy

Samorząd terytorialny

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zajął stanowisko w sprawie świadczenia przez jednostki samorządu terytorialnego usług dostępu do internetu za darmo lub w zamian za opłatę niższą niż cena...

02.09.2010

Gminna dotacja dla przedszkoli: weryfikacja wysokości

Samorząd terytorialny

Czy gmina ma obowiązek weryfikować wysokość dotacji obliczonej na podstawie przewidzianych wydatkw, do wysokości wydatkw faktycznie poniesionych za dany rok budżetowy, tak w przypadku dotacji dla...

02.09.2010