Nowe stanowiska pracy dla pracowników samorządowych

Samorząd terytorialny

W wyniku przeprowadzonej kontroli NIK utworzone zostaną nowe stanowiska pracy w starostwach. Projekt stosownego rozporządzenia został już przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury.

27.01.2011

Grypa w szkołach

Samorząd terytorialny

W związku ze zwiększoną zachorowalnością na grypę, tak sezonową jak i nową A/H1N1, Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz Państwowym Zakładem Higieny opublikowały zalecenia dla szkł w celu...

27.01.2011

Patrzeć uważnie na stadiony

Samorząd terytorialny

Szczegłowe wymagania dotyczące rejestrowania obrazu i dźwięku w trakcie imprez masowych (zwłaszcza na stadionach) oraz zasady przechowywania danych określa nowe rozporządzenie MSWiA.

26.01.2011

Współpraca j.s.t. z organami kontroli skarbowej

Samorząd terytorialny

Ministerstwo Finansw przygotowuje projekt rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu wspłdziałania organw kontroli skarbowej oraz inspektorw i pracownikw m.in. z organami administracji samorządowej i...

26.01.2011

Wyrok NSA z dnia 18 maja 2010 r., sygn. akt I OSK 1036/09

Samorząd terytorialny

Uchwały rady gminy podjęte na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) zachowały moc obowiązującą po dniu...

25.01.2011

Wynagrodzenie nauczyciela sprawującego funkcję radnego

Samorząd terytorialny

Czy nauczyciel sprawujący funkcję radnego do rady gminy może otrzymywać wynagrodzenie zasadnicze za dzień, w ktrym uczestniczy w pracach komisji stałych lub w obradach sesji rady gminy?...

25.01.2011

Terminy sprawozdań według RIO

Samorząd terytorialny

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu opublikowała na swoich stronach internetowych zestawienie terminw składania sprawozdań finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego.

25.01.2011
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski