"Sami swoi” na urzędzie, czyli manipulowanie konkursami

Samorząd terytorialny

75% skontrolowanych jednostek administracji samorządowej niewłaściwie przeprowadza nabory urzędników wynika z ustaleń Najwyższej Izby Kontroli. Większość robi to celowo, świadomie manipulując przy...

17.12.2010

Spis powszechny 2011 - szczegółowe zasady wynagradzania

Samorząd terytorialny

200 zł za dokonanie obchodu przedspisowego, 3 zł za jeden poprawnie wypełniony formularz spisowy w badaniu pełnym, a ponadto dodatek spisowy oraz nagrody to wszystko mogą zdobyć rachmistrze spisowy...

16.12.2010

Łatwiej o ekspertów

Samorząd terytorialny

Zmiana rozporządzenia ma ułatwić przyjmowanie ekspertw do komisji kwalifikacyjnych bądź egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego.

16.12.2010

Nieprawidłowości w opisie stanowisk pracy

Samorząd terytorialny

Zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach administracji samorządowej wymaga transparentnych i jasnych reguł, a to oznacza poprawne i precyzyjne określenie wymagań na każdym stanowisku pracy. Z...

15.12.2010

Źle wykonane zamówienie wykluczy z kolejnego postępowania

Samorząd terytorialny

Do Sejmu został wniesiony projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamwień publicznych (druk nr 3677), ktry zakłada rozszerzenie katalogu przyczyn skutkujących wykluczeniem wykonawcy z postępowania o...

15.12.2010

Największym projektom skrócono procedurę

Samorząd terytorialny

Rozszerzono katalog obiektw i robt budowlanych, w ktrych wojewoda jest organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji. Pozwoli to przyspieszyć realizację wielu projektw przez...

15.12.2010