Hipoteka na rzecz Państwowego Funduszu Ziemi

Samorząd terytorialny

Jaki organ jest uprawniony, żeby wydać zgodę na wykreślenie z księgi wieczystej hipoteki na rzecz Państwowego Funduszu Ziemi? Czy jest to kompetencja starosty działającego w imieniu Skarbu Państwa,...

27.05.2011

Senat za grzywnami za brak ewidencji odpadów

Samorząd terytorialny

Senat nie zgłosił w czwartek poprawek do nowelizacji ustawy o odpadach. Przewiduje ona wprowadzenie grzywny za brak ewidencji odpadów oraz kar pieniężnych do 10 tys. zł za naruszenie obowiązków...

27.05.2011

Najlepsze prace o samorządzie nagrodzone

Samorząd terytorialny

Na uroczystym posiedzeniu plenarnym Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w Warszawie 25 maja 2011 r. wręczono nagrody VIII edycji Konkursu organizowanego przez Wydawnictwo Wolters Kluwer...

26.05.2011

Rząd dogaduje się z samorządem

Samorząd terytorialny

Współpraca układa się dobrze i trzeba zrobić wszystko, by w najtrudniejszych kwestiach układała się jeszcze lepiej takie wnioski płyną z rozmów między rządem a samorządowcami w trakcie posiedzenia...

26.05.2011

Nowe stawki mandatów już obowiązują

Samorząd terytorialny

Opublikowano rozporządzenie, na mocy którego straż gminna będzie mogła nakładać mandaty za nowe wykroczenia drogowe. Zmiany mają chronić rowerzystów, ale i oni będą karani za nowe wykroczenia.

26.05.2011

Łączenie szkół dla młodzieży i dla dorosłych

Samorząd terytorialny

Czy w aktualnie obowiązującym stanie prawnym, dopuszczalne jest tworzenie zespołu szkół w skład którego wchodziłyby szkoły dla młodzieży i szkoły dla dorosłych (np. liceum ogólnokształcące - dla...

26.05.2011

Pierwszy krok do planu miejscowego – kompetencje organów

Samorząd terytorialny

Określenie obszaru, dla którego ma być sporządzony miejscowy plan, należy wyłącznie do rady gminy. Niedopuszczalne jest domaganie się od gminy objęcia danego terenu uchwałą o przystąpieniu do...

26.05.2011

Nowe kryteria oceny ofert

Samorząd terytorialny

25 maja 2011 r. wchodzi w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów...

25.05.2011
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski