Ocena i zarządzanie jakością powietrza takie jak w UE

Samorząd terytorialny

Ministerstwo Ochrony Środowiska przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, który ma za zadanie transponować do polskiego porządku prawnego...

30.06.2011

Tzw. tezy miejskie na drzwiach ratuszy kilku dużych miast

Samorząd terytorialny

Przedstawiciele ruchów miejskich apelują do prezydentów, burmistrzów i radnych, by o zarządzaniu miastem decydowali razem z mieszkańcami. W środę tzw. tezy miejskie przekazali lokalnym władzom. W...

29.06.2011

Podkomisja zajmie się nowelizacją prawa drogowego

Samorząd terytorialny

Sejmowa komisja infrastruktury skierowała w środę do dalszych prac w podkomisji rządowy projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, która porządkuje przepisy dotyczące pojazdów nienormatywnych i...

29.06.2011

Kluby za zmianami w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

Samorząd terytorialny

Zasady powoływania i działania Centrów Integracji Społecznej reguluje projekt nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym, który w środę poparły w Sejmie wszystkie kluby parlamentarne.

29.06.2011

Ile dla gmin za zeszły rok?

Samorząd terytorialny

Opublikowano wykaz gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2010.

29.06.2011

Bilans skonsolidowany tylko do jutra

Samorząd terytorialny

RIO w Opolu przypomina: tylko do 30 czerwca j.s.t. mogą składać do właściwych RIO bilansy skonsolidowane.

29.06.2011

Komisje o poprawkach Senatu dot. opłaty za odpady komunalne

Samorząd terytorialny

Sejmowe komisje: samorządu terytorialnego oraz ochrony środowiska zarekomendują Sejmowi odrzucenie poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczących opłat...

29.06.2011

Parki Narodowe zmienią status prawny

Samorząd terytorialny

Parki narodowe mają stać się państwowymi osobami prawnymi. Ma to im pozwolić na gospodarowanie zarobionymi przez nie pieniędzmi- poinformował we wtorek na posiedzeniu sejmowych komisji wiceminister...

29.06.2011

Samorządy o deficycie w ich budżetach

Samorząd terytorialny

W środę samorządy zaproponują ministrowi finansów, by dodatkowy mechanizm ograniczający deficyt sektora samorządowego uruchamiać, gdy przekroczy on wielkość 0,6 proc. PKB, z wyjątkiem 2012 r., gdy...

29.06.2011
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski