Przedszkole na godziny

Samorząd terytorialny

Im dłużej dziecko będzie w przedszkolu, tym więcej zapłacą rodzice. Przedszkolanki skrupulatnie będą notowały każdą godzinę pobytu malucha. Ale gdy zachoruje, opiekunowie dostaną zwrot pieniędzy....

11.06.2011

Plan awaryjny dla wójta

Samorząd terytorialny

W sytuacji, gdy wójt nie będzie mógł objąć urzędu, zastąpi go niezależna osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.

10.06.2011

Nie mnożyć uchwał

Samorząd terytorialny

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego powinien w jednym akcie rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe j.s.t. oraz sprawozdanie z wykonania budżetu rekomenduje RIO w Lublinie.

10.06.2011

Większa odpowiedzialność gmin za los bezdomnych zwierząt

Samorząd terytorialny

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk nr 4257), schroniska dla zwierząt będą mogły prowadzić wyłącznie...

10.06.2011

Przejściowe opóźnienia ePUAP

Samorząd terytorialny

Początek działania ePUAP wywołał tak duże zainteresowanie systemem, że mogą nastąpić przerwy w jego działalności.

09.06.2011

Zanim powstanie projekt planu miejscowego

Samorząd terytorialny

Wiążąca organ wykonawczy gminy procedura sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozpoczyna się od ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia planu oraz zbierania wniosków...

09.06.2011

Nowe obowiązki starostów dotyczące scalania gruntów

Samorząd terytorialny

Posłowie PSL przygotowali projekt ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (druk nr 4284), którego celem jest m. in. bardziej dokładne uregulowanie kwestii zagospodarowania...

09.06.2011
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski