Prawo wodne po zmianach

Samorząd terytorialny

Nowe zasady legalizowania budowy urządzeń wodnych oraz zmiany w planowaniu przestrzennym w j.s.t. wprowadza opublikowana niedawno nowelizacja ustawy Prawo wodne.

18.02.2011

Będziemy mieć nowe tryby prywatyzacji

Samorząd terytorialny

Wprowadzenie nowych trybw prywatyzacji, jak rwnież rozszerzenie możliwości stosowania aukcji ogłoszonej publicznie przewiduje ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektrych...

18.02.2011

Nowe rozporządzenie dotyczące wymagań dla żłobków

Samorząd terytorialny

Z dniem 26 lutego 2011 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i...

16.02.2011

Dodakowe godziny na zajęcia rewalidacyjne

Samorząd terytorialny

Czy gmina ma obowiązek przydzielenia dodatkowych godzin na zajęcia rewalidacyjne na podstawie wydanej opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych do...

16.02.2011

Radny, sołtys i inkasent podatków w jednym

Samorząd terytorialny

Nie ma prawnych przeszkd, by radny, ktry jednocześnie jest sołtysem, pełnił funkcję inkasenta podatkw lokalnych. Opinię taką przedstawił Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

16.02.2011