Nie można uznać altany za lokal mieszkalny (I OW 24/10)

Samorząd terytorialny

Nie sposb uznać altany za lokal mieszkalny w rozumieniu przepisu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 2001 r. o ochronie praw lokatorw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

16.03.2011

Pojęcie pracownika samorządowego (uwagi de lege lata)

Samorząd terytorialny

Należy podkreślić, że ustawy szczegółowe powołują różnego rodzaju jednostki tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, które są określane szerokim pojęciem jednostek organizacyjnych, przez co...

15.03.2011

MEN dostosowuje system edukacji do zmian demograficznych

Samorząd terytorialny

Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad zmianami w ustawie o systemie oświaty oraz w innych ustawach, mającymi na celu reorganizację systemu oświaty w związku ze spadającą liczbą uczniw.

15.03.2011

Pojęcie pracownika samorządowego (uwagi de lege lata)

Samorząd terytorialny

Wejście w życie 1.01.2009 r. nowej ustawy o pracownikach samorządowych stworzyło możliwość wyeliminowania licznie zgłaszanych niedoskonałości poprzedniej ustawy z 1990 r. W opracowaniu autor...

15.03.2011

Powstanie nowa kategoria umów - umowy administracyjne

Samorząd terytorialny

Komisja Sprawiedliwości i Prawa Człowieka przygotowała projekt ustawy - Przepisy oglne prawa administracyjnego (druk nr 3942), ktry m.in. zawiera całkowicie nowe na gruncie polskiego prawa...

14.03.2011

Przymus bezpośredni ograniczony

Samorząd terytorialny

Stosowanie środkw przymusu bezpośredniego w m.in. w , młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii podlegać będzie surowszym niż dotychczas unormowaniom.

14.03.2011

Obchód przedspisowy trwa

Samorząd terytorialny

Na chwilę obecną rachmistrze spisowi zweryfikowali prawie 5 mln. punktw adresowych. Do końca obchodu przedspisowego pozostały trzy dni.

14.03.2011