Publiczny transport zbiorowy z rozsądnym zyskiem

Samorząd terytorialny

W Ministerstwie Finansów przygotowano projekt rozporządzenia w sprawie sposobu określenia wysokości rozsądnego zysku przysługującego operatorowi publicznego transportu zbiorowego.

24.06.2011

Prokuratura Generalna na swoim

Samorząd terytorialny

Prokuratura Generalna będzie mogła obejmować nieruchomości w trwały zarząd. Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP.

24.06.2011

Stopa bezrobocia w Polsce nadal dwucyfrowa

Samorząd terytorialny

GUS zaprezentował dane dotyczące bezrobocia w Polsce na koniec maja 2011 r. Najwięcej, bo aż 19,5%, osób pozostających bez pracy zanotowano w województwie warmińsko-mazurskim.

24.06.2011

Ciągle początki elektronicznej administracji

Samorząd terytorialny

Wejście w życie rozporządzeń normujących funkcjonowanie ePUAP stanowi pozytywną zmianę w funkcjonowaniu administracji publicznej, w tym samorządowej. Jednak do pełnego powodzenia wprowadzonych...

24.06.2011

MS o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Samorząd terytorialny

Spotkanie, objęte przez ministra sprawiedliwości honorowym patronatem, zorganizowali m.in. Stowarzyszenie ,,Damy Radę oraz Krajowa Rada Komornicza.

23.06.2011

Konferencja w Kazimierzu Dolnym zakończona

Samorząd terytorialny

W dniach 20-21 czerwca 2011 r. w Kazimierzu Dolnym odbyła się IV Konferencja Naukowa, pt.,, Nowe podejście do zamówień publicznych zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności...

23.06.2011

Nowe plany - transportowe

Samorząd terytorialny

Do obowiązków j.s.t. należeć będzie sporządzenie planów zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego.

23.06.2011

Liczenie głosów na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej

Samorząd terytorialny

Mieszkanie jest współwłasnością małżonków. Jeśli na zebranie wspólnoty mieszkaniowej przyjdzie tylko jedno z nich, jak należy liczyć oddany przez tą osobę głos i czy jest to głos ważny?

22.06.2011

Miliony dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Samorząd terytorialny

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał jednostkom ochrony przeciwpożarowej środki finansowe przeznaczone na utrzymanie gotowości bojowej.

22.06.2011

Sopot laureatem Dyplomu Europejskiego

Samorząd terytorialny

Nagroda przyznawana jest corocznie przez Komisję Środowiska, Rolnictwa oraz Spraw Lokalnych i Regionalnych Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy za działania samorządu na polu promocji idei...

22.06.2011

MEN wystawia sobie cenzurkę

Samorząd terytorialny

Minister Edukacji Katarzyna Hall podsumowała zmiany w oświacie, które wprowadzono w trakcie jej kadencji. Przedstawiony obraz wydaje się być imponujący.

22.06.2011

Wojewoda sprawdzi przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Samorząd terytorialny

Z dniem 2 lipca 2011 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania...

22.06.2011

KE: łatwiej będzie wyegzekwować alimenty

Samorząd terytorialny

W tym tygodniu weszły w życie przepisy, które ułatwią egzekwowanie świadczeń alimentacyjnych w przypadku małżeństw międzynarodowych; decyzje, które zapadły w jednym państwie UE, będzie można...

22.06.2011