Aleksandrów Kujawski liderem ePUAP

Samorząd terytorialny

Dopisanie do spisu wyborców, najem lokali użytkowych, zapis do żłobka, przedszkola lub szkoły to niektóre ze spraw, które w gminach można załatwić dzięki platformie ePUAP. Liderem w liczbie usług...

29.08.2011

Małe dochody nie zwalniają z zapłaty czynszu

Samorząd terytorialny

W związku z wdrażaniem Miejskiego Programu Profilaktyczno Osłonowego MOPS w Gdańsku przeprowadził badania dotyczące sytuacji materialnej i socjalnej zadłużonych najemców lokali komunalnych. Z raportu...

29.08.2011

Przybywa samorządów, które wydają za dużo

Samorząd terytorialny

Wydatki bieżące prawie pół tysiąca samorządów były w zeszłym roku zbyt duże wobec ich możliwości. To o ponad połowę więcej takich miast lub gmin niż rok wcześniej informuje Rzeczpospolita.

29.08.2011

MS: tylko w tym roku do e-sądu wpłynęło już milion spraw

Samorząd terytorialny

- Kiedy na początku 2010 r. ruszał pierwszy w Polsce e-sąd niektórzy mówili: to się nie uda. Jednak sukces e-sądu przeszedł oczekiwania nawet jego zwolenników. Dzisiaj wpłynęła do niego milionowa...

27.08.2011

CKE podała terminy sprawdzianu, egzaminów i matur

Samorząd terytorialny

Sprawdzian dla szóstoklasistów odbędzie się 3 kwietnia, egzamin gimnazjalny w dniach 24-26 kwietnia, a matury od 4 do 25 maja. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała terminy egzaminów zewnętrznych w...

26.08.2011

UOKiK: zmowa przetargowa przedsiębiorców

Samorząd terytorialny

Wspólne uzgadnianie ofert przez uczestników przetargu jest zabronione. Taką praktykę stosowali przedsiębiorcy organizujący przewozy uczniów na terenie województw małopolskiego i podkarpackiego. Za...

26.08.2011

Śledzić śmieciarkę przez satelitę

Samorząd terytorialny

W MOŚ przygotowano projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

26.08.2011

MPZP dla terenu górniczego tylko opcjonalnie

Samorząd terytorialny

1 stycznia 2012 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981), które wprowadza szereg zmian w zakresie podejmowania i wykonywania...

26.08.2011

Opodatkowanie opłat pobieranych w starostwie

Samorząd terytorialny

Opłaty za czynności wykonywane przez starostwo jako organ władzy publicznej są zwolnione z podatku od towarów i usług, a te, które nie mieszczą się w zakresie ustawowym zadań starosty, opodatkowane...

26.08.2011
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski