MSWiA da na "schetynówki" tylko 30 %

Samorząd terytorialny

MSWiA przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych...

29.07.2011

Pozwolenie na budowę przy odbudowie szamba

Samorząd terytorialny

Czy odbudowa szamba zniszczonego na skutek powodzi na terenie objętym obszarem klęski żywiołowej wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?

29.07.2011

Sejm przyjął zmiany w szkolnictwie zawodowym

Samorząd terytorialny

Zmiany w szkolnictwie zawodowym, takie jak m.in. odejście od kształcenia w konkretnych zawodach na rzecz zdobywania kwalifikacji do wykonywania danego zawodu, wprowadza uchwalona w czwartek przez...

29.07.2011

Nowi pracownicy samorządowi do opłacenia

Samorząd terytorialny

Utworzenie przez gminy klubów dziecięcych jak i nowych żłobków, oznacza konieczność zatrudnienia personelu, a tym samym poniesienia wydatków na ich wynagrodzenia i świadczenia związane z wykonywaną...

29.07.2011

Czy strażnik gminny będzie strzelał?

Samorząd terytorialny

27 lipca 2011 r. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego przyjęła projekt założeń do projektu ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

29.07.2011

Informacje o planowanych remontach placówki

Samorząd terytorialny

Za pomocą poczty elektronicznej, osoba przedstawiająca się imieniem i nazwiskiem zwróciła się o udzielenie informacji dotyczących planowanych remontów w placówce oraz o korzystanie z dotacji...

28.07.2011

Sejm: kluby za zmianami w ustawie o KSAP

Samorząd terytorialny

Kluby PiS, PO, PSL oraz SLD podczas środowej debaty w Sejmie poparły rządowy projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej, która określa m.in. zasady przyznawania stypendium...

28.07.2011