O mieniu komunalnym inaczej

Samorząd terytorialny

Zmiany w informowaniu o stanie mienia wprowadza nowe rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa.

21.06.2011

Listy polecone trafią do skrzynek pocztowych

Samorząd terytorialny

Komisja Nadzwyczajna Przyjazne Państwo do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji przygotowała projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych...

21.06.2011

Przedszkola na cenzurowanym

Samorząd terytorialny

Przedszkola są przepełnione, brakuje miejsc dla coraz większej liczby dzieci, a opłaty za pobyt pobierane są często niezgodnie z prawem - takie wnioski płyną z raportu NIK. A od nowego roku szkolnego...

20.06.2011

Czynności pracodawcy wobec wójta

Samorząd terytorialny

Kto powinien podpisywać delegacje oraz udzielać urlopu wójtowi gminy? Kto wykonuje inne czynności pracodawcy wobec wójta gminy? Czy nadal powinien zajmować się tym przewodniczący rady i, czy...

20.06.2011

Prezes UZP o kryterium ceny przy robotach drogowych

Samorząd terytorialny

Jacek Sadowy, prezes Urzędu Zamówień Publicznych, opublikował komunikat w sprawie stosowania kryterium ceny przy udzielaniu zamówień publicznych na roboty drogowe oraz odrzucania oferty z najniższą...

18.06.2011

Polityk przed kamerą – jak się zachować?

Samorząd terytorialny

Do sztabu wyborczego dzwoni telefon, dziennikarka informuje kandydata o chęci przeprowadzenia krótkiego wywiadu. Pretendent do mandatu poselskiego wie, że wystąpienie w telewizji wpłynie korzystnie...

18.06.2011

MF prosi samorządy o opinie... Ponownie

Samorząd terytorialny

MF ponownie zwróciło się do samorządów z prośbą o przekazanie informacji dotyczącej stosowania w jednostce samorządu terytorialnego budżetu zadaniowego.

17.06.2011

Powstanie nowy tryb udostępniania informacji publicznej

Samorząd terytorialny

MSWiA przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw, który zakłada wprowadzenie do krajowego porządku prawnego nowego (piątego) trybu...

17.06.2011