Obywatele sprawdzają, jak gminy wydają "korkowe"

Samorząd terytorialny

Obywatele sprawdzają, w jaki sposób wydawane są pieniądze ze sprzedaży alkoholu - w kilkunastu miejscowościach zainaugurowano program monitorowania tzw. funduszu korkowego, realizowany w ramach...

05.07.2011

Dodatkowa praca skarbnika gminy

Samorząd terytorialny

Czy skarbnik gminy może świadczyć dodatkową pracę, polegającą na wykonaniu rozliczenia rocznego podmiotu gospodarczego?

04.07.2011

RIO przypomina o terminach w III kwartale 2011 r.

Samorząd terytorialny

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu opublikowała zestawienie terminów, o których powinni pamiętać samorządowcy przy składaniu sprawozdań w III kwartale 2011 r.

04.07.2011

"Ustawa śmieciowa" już zaraz

Samorząd terytorialny

Sejm w piątek przyjął poprawki Senatu do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W tej chwili ustawa czeka już na podpis Prezydenta, który ma na to 21 dni.

04.07.2011

Ważne, by wykazać spełnianie warunków

Samorząd terytorialny

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ważne jest wykazanie przez wykonawcę, że spełnia postawione warunki udziału w tym postępowaniu, a nie sam fakt ich spełniania - stwierdziła Krajowa...

03.07.2011

Nowy wniosek w ePUAP

Samorząd terytorialny

Zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzone z dniem 1 lipca 2011 r. wprowadzają nowy formularz wniosku o rejestrację działalności gospodarczej. W miejsce dotychczasowego...

01.07.2011