Będzie więcej dwujęzycznych informacji

Samorząd terytorialny

MSWiA planuje poszerzenie katalogu przypadków, w których w których nazwom i tekstom w języku polskim mogą towarzyszyć wersje w przekładzie na język obcy.

20.07.2011

Co się zmieniło w zasadzie zaufania?

Samorząd terytorialny

Z dniem 11 kwietnia 2011 r. zmianie uległ art. 8 Kodeksu postępowania administracyjnego wyrażający zasadę zaufania. Pierwsze wrażenie na temat tej nowelizacji każe sądzić, iż zmiana ta ma istotne...

20.07.2011

MPiPS oferuje pieniądze na Konwent

Samorząd terytorialny

Minister pracy i polityki społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu edycja 2011 r.

19.07.2011

Kto zawiadomi gminy?

Samorząd terytorialny

Minister sprawiedliwości przygotował projekt rozporządzenia, które doprecyzuje zasady zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania.

19.07.2011

Premier o usprawnieniu systemu zamówień publicznych

Samorząd terytorialny

Usprawnienie systemu zamówień publicznych jest dużym wyzwaniem; zachowując rygory dotyczące zamówień publicznych, które chronią przed korupcją, trzeba także chronić to, co sprzyja jakości - ocenił w...

19.07.2011