Zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka do szkoły

Samorząd terytorialny

Na podstawie art. 17 ust. 3a oraz art. 71b ustawy o systemie oświaty, gmina obowiązana jest zapewnić przewóz do szkoły (ośrodka) uczniów niepełnosprawnych i zapewnić im opiekę lub dokonać zwrotu...

05.07.2011

Przedszkolaki będą równo traktowane

Samorząd terytorialny

Minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć w zależności od liczby dzieci w grupie świadczony w innej formie wychowania przedszkolnego tj. w punkcie przedszkolnym lub zespole wychowania przedszkolnego...

05.07.2011

MEN i rodzice spierają się o sześciolatki w szkole

Samorząd terytorialny

Zniesienie obowiązku szkolnego dla 6-latków i przedszkolnego dla 5-latków zakłada obywatelski projekt nowelizacji ustawy, który w poniedziałek złożono w Sejmie. Projekt popierają PiS i PJN; przeciw...

05.07.2011

Obywatele sprawdzają, jak gminy wydają "korkowe"

Samorząd terytorialny

Obywatele sprawdzają, w jaki sposób wydawane są pieniądze ze sprzedaży alkoholu - w kilkunastu miejscowościach zainaugurowano program monitorowania tzw. funduszu korkowego, realizowany w ramach...

05.07.2011

Dodatkowa praca skarbnika gminy

Samorząd terytorialny

Czy skarbnik gminy może świadczyć dodatkową pracę, polegającą na wykonaniu rozliczenia rocznego podmiotu gospodarczego?

04.07.2011

RIO przypomina o terminach w III kwartale 2011 r.

Samorząd terytorialny

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu opublikowała zestawienie terminów, o których powinni pamiętać samorządowcy przy składaniu sprawozdań w III kwartale 2011 r.

04.07.2011

"Ustawa śmieciowa" już zaraz

Samorząd terytorialny

Sejm w piątek przyjął poprawki Senatu do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W tej chwili ustawa czeka już na podpis Prezydenta, który ma na to 21 dni.

04.07.2011