Niepokój o subwencję

Samorząd terytorialny

Samorządowcy Lubelszczyzny wyrażają zaniepokojenie pojawiającymi się planami zmniejszenia rezerwy subwencji oświatowej z poziomu 0,6% na 0,25% części oświatowej subwencji ogólnej.

07.07.2011

Dobre rady w sprawie odpadów

Samorząd terytorialny

Materiały informacyjne w sprawie dobrych praktyk w gospodarowaniu odpadami dostępne są do pobrania ze strony internetowej Forum Dobre praktyki w gospodarce odpadami.

06.07.2011

Samorząd województwa podlaskiego przejął spółki PKS

Samorząd terytorialny

Minister Skarbu Państwa i władze województwa podlaskiego podpisały we wtorek w Warszawie umowę w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez samorząd pięciu spółek PKS - poinformował we wtorek po południu...

06.07.2011