NIK zbadał rozpatrywanie skarg i wniosków w gminach

Samorząd terytorialny

Niezachowanie ustawowych terminów, braki w ewidencji i niezawiadamianie skarżących o przyczynach zwłoki - to najczęstsze nieprawidłowości stwierdzone przez NIK w urzędach gmin w woj. łódzkim.

14.09.2011

Powstała Małopolska Rada Gospodarcza

Samorząd terytorialny

Zarząd województwa małopolskiego powołał Małopolską Radę Gospodarczą, czyli grupę ekspertów, którzy będą pomagali władzom regionu w lepszym planowaniu działań związanych z rozwojem Małopolski,...

14.09.2011

Senat za poprawkami do ustawy o usuwaniu skutków powodzi

Samorząd terytorialny

Senat przyjął we wtorek późnym wieczorem korzystne dla Ochotniczych Straży Pożarnych poprawki do ustawy o usuwaniu skutków powodzi. Nowa ustawa określa zasady pomocy powodzianom i dotkniętym innymi...

14.09.2011

Kilkanaście poprawek Senatu do ustawy deregulacyjnej

Samorząd terytorialny

Kilkanaście poprawek uściślających i redakcyjnych zgłosił Senat do tzw. ustawy deregulacyjnej bis o redukcji niektórych obowiązków dla obywateli i przedsiębiorców. Jedną ze zmian w ustawie jest...

14.09.2011

Senat za polską nazwą ustawy o timeshare

Samorząd terytorialny

Senat zmienił tytuł ustawy o timeshare na ustawę o długoterminowych usługach turystycznych, uznając, że należy dostosować go do ustawy o języku polskim. Timeshare to prawo do regularnego korzystania...

14.09.2011

Kilka porad w sprawie pracy skazanych na cele społeczne

Samorząd terytorialny

Sądy coraz częściej kierują skazanych w celu wykonywania nieodpłatnie, kontrolowanej pracy na cele społecznie użyteczne. Praca ta orzekana jest w zamian za grzywnę, której egzekucja okazała się...

14.09.2011

MEN wyjaśniło jak naliczać bieżące wydatki

Samorząd terytorialny

W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi interpretacji art. 80 i 90 ustawy o systemie oświatyMEN wyjaśniło, że w podstawie naliczania dotacji powinny być uwzględnione wszystkie wydatki bieżące...

14.09.2011

NIK przeprowadziła sześćdziesiąt kontroli doraźnych

Samorząd terytorialny

W 2010 r. NIK zleciła przeprowadzenie sześćdziesięciu kontroli doraźnych. Inspektorzy urzędów skarbowych, nadzoru budowlanego, inspekcji weterynaryjnej i sanitarnej sprawdzili wskazane przez Izbę...

14.09.2011

Płaca minimalna w 2012 r. - 1500 zł

Samorząd terytorialny

Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r., przedłożone przez ministra pracy i polityki społecznej.

13.09.2011

Rada Ministrów zdecydowała o "Niebieskiej Karcie"

Samorząd terytorialny

Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie procedury ,,Niebieskiej Karty oraz wzorów formularzy ,,Niebieska Karta, przedłożone przez ministra pracy i polityki społecznej.

13.09.2011