Kiedy strażnik gminny będzie musiał odebrać psa?

Samorząd terytorialny

16 września 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 230, poz. 1373). Nowelizacja nakłada na gminy...

16.11.2011

Niewykorzystane środki na scalanie gruntów - na meliorację

Samorząd terytorialny

Zarząd woj. śląskiego czyni starania, by niewykorzystane 30 mln zł, przeznaczone pierwotnie na scalanie gruntów rolnych, skierować na projekty dotyczące melioracji wodnych na wsi. Kwota wydatkowana w...

16.11.2011

Powstała mapa akustyczna Dąbrowy Górniczej

Samorząd terytorialny

W Dąbrowie Górniczej (Śląskie) powstała mapa akustyczna miasta, obejmująca wszystkie istotne źródła hałasu, m.in. ruch drogowy, kolejowy i tramwajowy oraz przemysł. Mapa pomoże w stworzeniu programu...

16.11.2011

Nieważność względna czy bezwzględna?

Samorząd terytorialny

Niezależnie od bezwzględnych przesłanek unieważnienia umowy w sprawie zamówienia publicznego określonych w art. 146 ust. 6 Prawa zamówień publicznych, ustawodawca określił także przesłankę względną

16.11.2011

Referencje z nieczytelnym podpisem są istotne

Samorząd terytorialny

Referencje opatrzone nieczytelnym podpisem osoby wystawiającej pozostają dokumentem potwierdzającym spełnianie warunków udziału w postępowaniu, których prawidłowość i rzetelność nie może być...

16.11.2011

Znamy Liderów Polskiej Ekologii 2011

Samorząd terytorialny

Gdańsk, Karlino, Duszniki, Rewal oraz Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle - to jednostki samorządu terytorialnego, które uzyskały tytuł Lidera Polskiej Ekologii 2011.

16.11.2011

Rusza kampania promująca fundusze unijne w Małopolsce

Samorząd terytorialny

Pod hasłem To się w ramach nie mieści rusza od wtorku w Małopolsce kampania promująca przedsięwzięcia zrealizowane z pomocą pieniędzy unijnych. Europejskie pieniądze zmieniają Małopolskę - uważa...

16.11.2011

Sprawa radomskiego radnego wraca do prokuratury

Samorząd terytorialny

Sprawa radomskiego radnego, b. członka zarządu woj. mazowieckiego Piotra Szprendałowicza wraca do prokuratury - postanowił we wtorek sąd w Radomiu. Sprawa ma związek ze zdobywaniem przez niego w 2009...

15.11.2011

Szczecin: Koniec procesu byłego prezydenta miasta i zarządu

Samorząd terytorialny

Dwóch lat więzienia w zawieszeniu na pięć lat i kar pieniężnych żąda prokurator dla byłego prezydenta miasta Mariana Jurczyka i jego ówczesnego zastępcy Dariusza Wieczorka. Chodzi o narażenie miasta...

15.11.2011
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski