"Internet dla Mazowsza" w konsultacjach

Samorząd terytorialny

Samorząd Województwa Mazowieckiego rozpoczyna konsultacje publiczne projektu Internet dla Mazowsza (zwanego dalej Projektem) realizowanego w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na...

26.09.2011

Nowe opłaty za udostępnianie danych z rejestrów

Samorząd terytorialny

Z dniem 1 stycznia 2012 wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców...

26.09.2011

Kandydaci Dutkiewicza do Senatu zaprezentowali program

Samorząd terytorialny

Chcielibyśmy bardzo, aby Senat był emanacją samorządności, bowiem samorządność jest najlepszym wyrazem demokracji - powiedział w niedzielę we Wrocławiu prof. Tadeusz Luty, kandydat na senatora z...

26.09.2011

Darmowy wykład dotyczący rozliczenia dotacji

Samorząd terytorialny

Centralny Punkt Informacyjny zaprasza do udziału w wykładzie na temat podstawowych zagadnień związanych z rozliczaniem projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich.

23.09.2011

Wystaw MEN ocenę

Samorząd terytorialny

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej udostępniono ankietę, dzięki której można wskazać najważniejsze zmiany wprowadzone w ciągu ostatnich czterech lat.

23.09.2011

Zadaj pytanie Prezydentowi

Samorząd terytorialny

Każdy posiadacz konta Google bądź Youtube może zadać pytanie Prezydentowi RP. Tematem najbliższej konferencji będzie komputeryzacja państwa oraz informatyzacja szkół.

23.09.2011