Wicemarszałek z Olsztyna wiceministrem skarbu

Samorząd terytorialny

Urszula Pasławska została wiceministrem w resorcie skarbu państwa. O powołaniu jej na to stanowisko poinformowało ministerstwo na stronie internetowej....

21.06.2012

Nowoczesne technologie w służbie samorządom

Samorząd terytorialny

Coraz więcej jednostek samorządu terytorialnego inwestuje w oparte na najnowszej technologii rozwiązania, dzięki czemu katalog spraw, które można załatwić na odległość systematycznie zwiększa się....

21.06.2012

Wójt jest powiązany funkcjonalnie z radą gminy

Samorząd terytorialny

Wójt, mimo innego trybu wyboru, jest organem wykonawczym, ściśle powiązanym funkcjonalnie z radą gminy. Te bezpośrednie zależności sprawiają, że w wyniku niedziałania organu stanowiącego także...

21.06.2012

Opracowywanie instrukcji nie zwalnia z ponoszenia opłat

Samorząd terytorialny

Za przedsięwzięcie usuwające przyczynę ponoszenia opłaty podwyższonej nie można uznać ubiegania się przez podmiot korzystający ze środowiska o decyzję, w związku z brakiem której musiał ponieść on tę...

21.06.2012

Prezydent Warszawy dostała absolutorium

Samorząd terytorialny

Rada Warszawy udzieliła w środę absolutorium prezydent Warszawy Hannie Gronkiewicz-Waltz z wykonania budżetu za 2011 rok. Prezydent powiedziała, że ukończono wiele inwestycji, m.in. związanych z...

20.06.2012

Urzędnicy z Białego Boru skazani za korupcję

Samorząd terytorialny

Przed Sądem Rejonowym w Chojnicach (Pomorskie) zapadł pierwszy wyrok w sprawie o korupcję, o którą został oskarżony przedsiębiorca budowlany i czworo urzędników, w tym burmistrz Białego Boru...

20.06.2012

Zmiany w sprawozdawczości budżetowej

Samorząd terytorialny

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt z dnia 29 maja 2012 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Poniżej sygnalizujemy Państwu najistotniejsze z...

20.06.2012

Pierwszy wyrok ws. korumpowania pomorskich urzędników

Samorząd terytorialny

Przed Sądem Rejonowym w Chojnicach (Pomorskie) zapadł pierwszy wyrok w sprawie o korupcję, o którą został oskarżony przedsiębiorca budowlany i czworo urzędników, w tym burmistrz Białego Boru...

20.06.2012

Przekroczenie uprawnień czy pomoc potrzebującym?

Samorząd terytorialny

Zarzuty przekroczenia uprawnień przy przyznawaniu mieszkań komunalnych przedstawiła Prokuratura Rejonowa w Jędrzejowie prezydentowi i wiceprezydentowi Starachowic (Świętokrzyskie). Wiceprezydent...

20.06.2012

Protest ws. referendum w Ostródzie bez dalszego biegu

Samorząd terytorialny

Bez dalszego biegu sąd okręgowy w Elblągu pozostawił protest wyborczy zwolenników odwołanego w referendum burmistrza Ostródy Olgierda Dąbrowskiego; żądali oni unieważnienia wyników głosowania -...

20.06.2012
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski