W Elblągu zakończono głosowanie nad budżetem obywatelskim

Samorząd terytorialny

Ponad trzy tysiące mieszkańców Elbląga zagłosowało za propozycją lokalnych inwestycji, które zostaną sfinansowane w ramach budżetu obywatelskiego. W piątek upłynął termin, w którym mogli składać...

09.11.2012

Ponad 42 miliardy złotych na oświatę w 2013 r.

Samorząd terytorialny

Całość środków przeznaczonych na oświatę w 2013 roku wynosi 42 mld 625 mln 18 tys. zł. Wysokość subwencji oświatowej na 2013 r., proponowaną w projekcie budżetu państwa, pozytywnie zaopiniowały...

09.11.2012

Prawo do wyboru szpitala wyznacza umowa

Samorząd terytorialny

Prawo wyboru szpitala jest prawem ograniczonym, wyznaczonym przez umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie...

09.11.2012

Domniemanie autora anonimowego pisma jest niedopuszczalne

Samorząd terytorialny

Do starosty wpłynęło anonimowe pismo zawierające uwagi i postulaty rodziców oraz nauczycieli, dotyczące działalności szkoły podstawowej. Pomimo, że pismo nie zawierało żadnych danych o osobie autora...

09.11.2012