Szczecin znalazł pieniądze na dofinansowanie in vitro

Samorząd terytorialny

Szczecińscy radni uchwalili w poniedziałek zmiany w budżecie miasta, które umożliwią finansowanie gminnego programu leczenia niepłodności metodą in vitro. Uchwała została przegłosowana głosami...

19.03.2013

Łódzka Solidarność protestuje przeciwko likwidacji szkół

Samorząd terytorialny

Protest przeciwko polityce oświatowej prowadzonej przez władze Łodzi rozpoczęła w poniedziałek łódzka Solidarność. Związkowcy nie zgadzają się m.in. z likwidacją szkół i zwalnianiem pracowników tych...

18.03.2013

Resort pracy zachęca do wprowadzania Kart Dużych Rodzin

Samorząd terytorialny

Kartę Dużych Rodzin, zapewniającą rodzinom wielodzietnym tańszy dostęp do obiektów kulturalnych i sportowych, zniżki komunikacyjne, wprowadziło już ok. 50 gmin. Minister pracy i polityki społecznej...

18.03.2013

Dotacja podmiotowa także dla niepublicznego przedszkola

Samorząd terytorialny

Przedszkola niepubliczne mogą otrzymywać z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dotacje podmiotowe na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowani i opieki, w tym...

18.03.2013

149 szkół do likwidacji w woj. lubelskim

Samorząd terytorialny

149 uchwał dotyczących zamiaru likwidacji szkół wpłynęło do lubelskiego kuratora oświaty. W 110 przypadkach chodzi o szkoły, w których uczniów nie ma lub nabór nie jest już prowadzony. Planowane...

18.03.2013

SLD w maju rozpocznie kampanię samorządową

Samorząd terytorialny

W maju SLD podsumuje regionalne narady samorządowe i rozpocznie kampanię do wyborów do samorządu w 2014 r. poinformował w sobotę w Sosnowcu Leszek Miller. Sojusz rzuca rękawicę Platformie i chce...

16.03.2013

Śląskie: 40 proc. gmin nie korzysta z funduszu sołeckiego

Samorząd terytorialny

Około 40 proc. spośród śląskich gmin, które mogłyby starać się o państwową refundację w ramach funduszu sołeckiego nie korzysta w tego mechanizmu. Śląski Urząd Wojewódzki zachęca do starania się o...

16.03.2013