Dotacja podmiotowa także dla niepublicznego przedszkola

Samorząd terytorialny

Przedszkola niepubliczne mogą otrzymywać z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dotacje podmiotowe na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowani i opieki, w tym...

18.03.2013

149 szkół do likwidacji w woj. lubelskim

Samorząd terytorialny

149 uchwał dotyczących zamiaru likwidacji szkół wpłynęło do lubelskiego kuratora oświaty. W 110 przypadkach chodzi o szkoły, w których uczniów nie ma lub nabór nie jest już prowadzony. Planowane...

18.03.2013

SLD w maju rozpocznie kampanię samorządową

Samorząd terytorialny

W maju SLD podsumuje regionalne narady samorządowe i rozpocznie kampanię do wyborów do samorządu w 2014 r. poinformował w sobotę w Sosnowcu Leszek Miller. Sojusz rzuca rękawicę Platformie i chce...

16.03.2013

Śląskie: 40 proc. gmin nie korzysta z funduszu sołeckiego

Samorząd terytorialny

Około 40 proc. spośród śląskich gmin, które mogłyby starać się o państwową refundację w ramach funduszu sołeckiego nie korzysta w tego mechanizmu. Śląski Urząd Wojewódzki zachęca do starania się o...

16.03.2013

Prof. Biernat: gminy pozbawione prawa własności

Samorząd terytorialny

Gminę w postępowaniu regulacyjnym pozbawiono własności sprzecznie z Konstytucją. Dlatego, że jednostka nie bierze w nim udziału i nie ma możliwości ochrony swoich praw w sądzie uzasadniał zdanie...

16.03.2013