ZMP: ustawa śmieciowa musi się zmienić

Samorząd terytorialny

Zagospodarowanie odpadów stałych od roku 1990 należy do zadań własnych gmin, nałożonych na nie ustawą ustrojową. Dlatego ustawy szczegółowe, ustanawiające ramy wykonywania tych zadań, a zwłaszcza...

06.02.2014

Zamówienie publiczne na roboty budowlane po nowelizacji

Samorząd terytorialny

2 kwietnia w Warszawie odbędzie się już V konferencja Zamówień Publicznych. Zaproszeni eksperci będą dyskutowali na temat kontrowersyjnych i problemowych obszarów w realizacji postępowań o udzielenie...

06.02.2014

Tusk zapowiada przegląd wojewodów

Samorząd terytorialny

Premier Donald Tusk zapowiedział w środę, że w najbliższych dniach odbędzie się przegląd wojewodów.

06.02.2014