W związku z zakończeniem ostatniego etapu budowy bezpłatnej elektronicznej Platformy eKatalogi, umożliwiającej przedsiębiorcom oferowanie za jej pośrednictwem swoich produktów, Urząd Zamówień Publicznych organizuje szkolenie w trakcie, którego przedsiębiorcy będą mieli okazję zapoznać się z działaniem Platformy oraz wynikającymi z niej korzyściami.

Narzędzie „eKatalogi” jest szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw na uzyskanie wymiernych korzyści finansowych, wynikających z bezpłatnego dostępu do bazy klientów administracji publicznej, braku kosztów udziału w zamówieniu publicznym oraz z możliwości zwiększenia zysków firmy.

Zgłoszenia można przesyłać na adres: szkolenia@uzp.gov.pl.

Liczba miejsc jest ograniczona, zatem o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji dostępnych pod adresem: www.uzp.gov.pl