W środę, kompletna dokumentacja dotycząca inwestycji, której opracowanie sfinansowały władze gmin Radoszyce i Łopuszno, trafiła do przedstawicieli samorządu województwa i Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (ŚZDW). Chodzi o koncepcję rozbudowy trasy, decyzję środowiskową, program funkcjonalno-użytkowy i studium wykonalności. Koszt opracowania dokumentacji to ponad 560 tys. zł.

Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach. Pierwszy dotyczy przebudowy ok. 20-km odcinka drogi nr 728 w obecnym jej śladzie, od jej skrzyżowania z droga krajową nr 74 Kielce-Piotrków Trybunalski przez Radoszyce do Łopuszna. Zakłada m.in. budowę obwodnicy miejscowości Czałczyn, ronda w Radoszycach i parkingu w pobliżu cmentarza oraz budowę chodników. Przy trasie na całym jej odcinku powstanie ścieżka rowerowa (w niektórych miejscach już jest ścieżka wybudowana w ramach projektu Green Velo).

„Przymierzamy się, by na przełomie lutego i marca rozpocząć prace związane z ogłoszeniem przetargu na realizację inwestycji, w systemie +zaprojektuj i zbuduj+. Prace rozpoczną się najwcześniej wiosną 2018 r. i potrwają 18-20 miesięcy” – poinformował dyrektor ŚZDW Damian Urbanowski.

Koszt tej części przedsięwzięcia, które będzie współfinansowane z funduszy unijnych, to ok. 45 mln zł. Kosztorys inwestorski całego przedsięwzięcia, zakładający budowę obwodnic Łopuszna i Czałczyna, to 144 mln zł - wynika z danych ŚZDW.

W drugim etapie planowana jest budowa południowo-zachodniej obwodnicy Łopuszna.

Podczas spotkania w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach zastępca wójta Łopuszna Wiesław Gałka zauważył, że obwodnice pozwolą wyprowadzić z miejscowości natężony ruch ciężarówek.

Wójt Radoszyc Michał Pękala podkreślił, że mieszkańcy czekali na te inwestycje kilkanaście lat. „Zrobiliśmy szereg spotkań z mieszkańcami, by zadanie dobrze przygotować na etapie koncepcyjnym. Wiemy, że jeśli tu dobrze się przygotujemy, to później będzie dużo łatwiej realizować zadanie. Ten szlak to poprawienie jakości i bezpieczeństwa” – dodał samorządowiec.

Droga wojewódzka nr 728, która na południe od Łopuszna prowadzi do Jędrzejowa, jest ważnym elementem komunikacyjnym osi północ-południe w woj. świętokrzyskim. Stanowi alternatywę dla drogi ekspresowej S7 Warszawa-Kraków. (PAP)