W czwartek umowę na realizację przedsięwzięcia podpisali przedstawiciele inwestora – Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (ŚZDW) – i wykonawcy z firmy Skanska.

Rozbudowa trasy będzie realizowana na odcinku o długości ponad 27 km – od Alei Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim, do granicy województw świętokrzyskiego i mazowieckiego. Inwestycja dotyczy generalnego remontu drogi prowadzącej w dużej części przez gminę Bałtów. W samym Bałtowie znajduje się - liderujący od kilku lat w liczbie odwiedzin turystów w Świętokrzyskiem - kompleks turystyczny. Przyjeżdżają tu goście z całej Polski.

Przedsięwzięcie zakłada m.in. poszerzenie drogi, budowę chodników w miejscowościach położonych wzdłuż trasy i zatok autobusowych, przebudowę skrzyżowań z drogami niższej klasy i łuków jezdni do obowiązujących parametrów. Trasa zyska też kanalizację deszczową.

Wymienione zostaną także instalacje m.in. wodociągowe, teletechniczne, energetyczne, sanitarne, ciepłownicze, gazowe, kolidujące z inwestycją. Przy ulicy Bałtowskiej w Ostrowcu, powstanie dodatkowy pas dla skręcających do posesji położonych wzdłuż trasy. Niespełniający kryteriów wytrzymałościowych most w Bałtowie zostanie zburzony, a na jego miejscu powstanie nowa przeprawa.

Jak wyjaśniał PAP wicedyrektor ŚZDW, Karol Rożek, między Krzemionkami a Ostrowcem, wzdłuż trasy powstanie ścieżka rowerowa. W samych Krzemionkach, gdzie można zwiedzać unikatowe neolityczne kopalnie krzemienia pasiastego, będzie zbudowany parking, który docelowo ma obsługiwać także ruch turystyczny dla Bałtowa.

Rożek zastrzegł, że kompleksowy charakter inwestycji i warunki terenowe – w samym Bałtowie trasa biegnie między stromą skarpą, a rzeką Kamienną – spowoduje utrudnienia w ruchu na trasie. Jak dodał, ograniczenia mogą wystąpić dla ruchu tranzytowego. „Ale nie jest to jedyny dojazd do miejscowości, są drogi powiatowe i gminne. Będzie to uwzględnione w projekcie organizacji ruchu” – zapewnił.

Wójt gminy Bałtów Andrzej Jabłoński podkreślił w rozmowie z PAP, że droga wojewódzka nr 754 jest najważniejsza w gminie – dochodzą do niej wszystkie trasy lokalne, a inwestycja pomoże w poprawie bezpieczeństwa dla poruszających się drogą.

Zdaniem wójta przedsięwzięcie jest też ważne w kontekście ruchu turystycznego i połączenie trasy nr 754 z drogą krajową nr 79 Warszawa-Sandomierz-Kraków, oraz z drogą łączącą się z oddanym do użytku w ubiegłym roku moście na Wiśle w Kamieniu na Lubelszczyźnie.

Jabłoński podkreślił także, że to pierwsza od wielu lat inwestycja o dużych nakładach w gminie, których nie generuje lokalny samorząd czy prywatni inwestorzy. „Będzie to korzystnie wpływało na estetykę, wizerunek, otoczenie gminy. Z tego powodu ma to też kapitalne znaczenie” – ocenił wójt.

Inwestycja o wartości ponad 92,8 mln zł będzie finansowana z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków krajowych, będących w dyspozycji ŚZDW.

Przekazanie placu budowy wykonawcy ma zapowiedziano na piątek. Inwestycja ma być sfinalizowana do końca lipca 2018 r. (PAP)