W uzasadnieniu do wniosku przesłanym PAP, radni PiS podkreślają, że Zarząd Dzielnicy Śródmieście pod kierownictwem Bartelskiego 6 października ub. roku podjął niekorzystną dla dzielnicy decyzję ws. najmu lokalu przy Alejach Jerozolimskich 49. Według nich decyzja ta podjęta była w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.

 

Radni zaznaczają, że lokal został wynajęty poza konkursem, jako zastępczy, chociaż jego powierzchnia dwukrotnie przekracza powierzchnię dotychczasowego lokalu zajmowanego przez najemcę. Dodają też, że wynegocjowano niższy czynsz, niż za lokal dotychczas zajmowany, chociaż lokalizacja tego pomieszczenia jest znacznie lepsza.

 

Rzeczniczka dzielnicy Śródmieście Urszula Majewska potwierdziła PAP, że taki wniosek został złożony. Poinformowała, że sesja, na której odbędzie się głosowanie i wyjaśnienie sprawy musi odbyć się do siedmiu dni od dnia złożenia wniosku, czyli do 27 maja.

 

Pod wnioskiem podpisało się siedmiu radnych PiS. W skład Rady Dzielnicy Śródmieście wchodzi ponadto 13 radnych PO i pięciu radnych SLD.

 

Bartelski był burmistrzem dzielnicy Śródmieście od 2006 r. do 2010 r. 15 grudnia 2010 został wybrany na kolejną kadencję. (PAP)

 

kno/ pz/