Kaplica św. Tomasza Becketa to jeden z najcenniejszych zabytków woj. śląskiego. W sierpniu tego roku zakończył się remont obejmujący m.in. jej dach, elewacje i witraże. Jednocześnie już wtedy przygotowywany był projekt remontu wnętrz.

Jak poinformowała PAP w czwartek dyrektor działającej na zamku Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości Grażyna Wójcik w toku prac projektowych oszacowano koszt renowacji na ok. 2 mln zł. Starostwo powiatowe przesłało już wniosek do ministerstwa kultury o dofinansowanie; ze względu na rangę zabytku może ono sięgnąć 60 proc. kosztów.

W kaplicy przeprowadzono badania archeologiczne. Po remoncie zaplanowano m.in. wyeksponowanie wszystkich historycznych detali.

Raciborskie starostwo udostępniło projektantom m.in. materiały źródłowe dotyczące dawnego wyglądu kaplicy - m.in. z XIX wieku. Część z nich ukazuje dwa poziomy, na jakie kiedyś przedzielona była kaplica. Po przeprowadzonym w XIX w. remoncie ów drugi poziom został zlikwidowany. Również teraz nie będzie przywracany.

Po zakończeniu renowacji wnętrz kolejnym etapem miałoby być odtworzenie wyposażenia kaplicy obejmującego m.in. ołtarz, ławki, a także organy. Docelowo ma ono pozwalać na odprawianie okolicznościowych nabożeństw, a także organizację wystaw i koncertów. W kaplicy znaleziono elementy dawnego wyposażenia, według których można by próbować odtwarzać jego oryginalny wygląd. Jednocześnie władze kościelne zaproponowały, by przenieść tam któryś z istniejących niewielkich ołtarzy z jakiejś innej świątyni.

Zakończony w sierpniu etap remontu kaplicy św. Tomasza Becketa objął wymianę pokrycia dachu, prace konserwatorskie i budowlane, malowanie elewacji, konserwację portalu wejściowego i drzwi zewnętrznych oraz wykonanie i montaż witraży okiennych. Ten etap prac kosztował ok. 400 tys. zł.

W ostatnich latach w zaniedbanym wcześniej Zamku Piastowskim w Raciborzu utworzono dzięki funduszom unijnym Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej. Odnowiono m.in. budynek bramny, słodownię i dziedziniec zamkowy, umożliwiając organizację imprez artystycznych, naukowych i okolicznościowych. Całkowity koszt zakończonej w ub. roku inwestycji sięgnął 24 mln zł. Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 19,9 mln zł.

W tegorocznej edycji konkursu na najlepszą przestrzeń publiczną woj. śląskiego remont raciborskiego zamku otrzymał wyróżnienie w kategorii zrewitalizowanych obiektów użyteczności publicznej.

Zamek w Raciborzu stoi na miejscu jednego z pięciu grodzisk plemienia Golęszyców. Gród obronny wspominany jest już w Kronice Galla Anonima. Autor pisał, że w 1108 r. zamek został zajęty przez wojów Krzywoustego. Potem była tam nadgraniczna kasztelania państwa Piastów, a na przełomie XII/XIII wieku - siedziba księcia Mieszka Plątonogiego - twórcy Księstwa Raciborskiego.

Do końca XIII w. zamek był siedzibą książąt opolsko-raciborskich, potem siedzibą księcia raciborskiego Przemysława i jego syna Leszka - ostatniego Piasta raciborskiego. Po śmierci Leszka Księstwem Raciborskim rządzili przemyślidzi opawscy. Od XVI w. zamek przechodził z rąk do rąk. Do 1945 r. należał do Księcia Raciborskiego z rodu Hohenlohe.

Za czasów Plątonogiego na zamku znajdowała się romańska rotunda; w czasach Mieszka i Przemysława zbudowano zamek murowany i gotycką kaplicę. Potem przebudowywano ją m.in. w stylu barokowym i neogotyckim. Dzisiaj kaplica jest dzisiaj jednym z najcenniejszych górnośląskich zabytków, nazywana jest perłą śląskiego gotyku.