Ustawę o związku metropolitalnym w woj. śląskim prezydent Andrzej Duda podpisał w Katowicach 4 kwietnia. Po spełnieniu przewidzianych nią wymogów metropolia powinna powstać 1 lipca 2017 r., a zacząć działać 1 stycznia 2018 r. Wcześniej zainteresowane samorządy muszą przeprowadzić szereg procedur poprzedzających utworzenie związku.

Jedną z nich są konsultacje społeczne. Orientacyjny harmonogram działań związanych z tworzeniem metropolii zakłada, że samorządy powinny były zdecydować o konsultacjach do 12 kwietnia, a związany z tym proces przeprowadzić do połowy maja.

Jak poinformował w piątek zrzeszający największe miasta regionu Górnośląski Związek Metropolitalnego (który uczestniczy w procesie tworzenia metropolii, a po rozpoczęciu jej działalności ma przestać istnieć), zakończone już konsultacje objęły 41 zainteresowanych miast i gmin; we wszystkich mieszkańcy byli za metropolią.

W trakcie konsultacji zbierane były odpowiedzi na pytanie: „Czy jest Pani/Pan za wejściem swojego miasta/gminy w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim?”

Mieszkańcy mogli głosować: listownie, mailowo; ustawiane były specjalne skrzynki w urzędach gmin i np. domach kultury czy bibliotekach. W niektórych miastach głosowano też elektronicznie na stronach internetowych (np. w Gliwicach i Katowicach), a w innych (np. w Chorzowie) formularze zbierali ankieterzy.

Najwcześniej, 11 kwietnia, konsultacje rozpoczęły się w Sosnowcu - najpóźniej, 28 kwietnia, w Wyrach. Tam oraz w Bojszowach zakończyły się najpóźniej, czyli 11 maja. Łącznie w 41 gminach głosowało blisko 12,5 tys. osób – średnio za metropolią opowiedziało się 90 proc. uczestniczących w konsultacjach. Ani jeden głos sprzeciwu nie padł w Bieruniu, Chełmie Śląskim, Knurowie i Świętochłowicach.

Po zakończeniu konsultacji radni podejmują obecnie uchwały o przystąpieniu ich miast i gmin do związku metropolitalnego. Sesje w tej sprawie zaplanowano w 41 gminach pomiędzy 27 kwietnia, a 24 maja br.

Uchwały wszystkich miast zbierze katowicki samorząd, a potem przekaże je do GZM. Organizacja ta w ciągu kilku dni skompletuje wniosek o utworzenie związku metropolitalnego, który następnie w formie uchwały przyjmą katowiccy radni.

Wniosek ten - wraz m.in. z przyjętą już 24 kwietnia pozytywną opinią Sejmiku Woj. Śląskiego oraz szacunkowym dwuletnim planem dochodów i wydatków związku (prace nad tym dokumentem koordynuje skarbnik Katowic) - zostanie przekazany do wojewody śląskiego.

Orientacyjny harmonogram zakłada, że wojewoda śląski przekaże wniosek Katowic wraz ze swoją opinią ministrowi SWiA do 14 czerwca, natomiast rząd wyda rozporządzenie o utworzeniu związku metropolitalnego w woj. śląskim do 23 czerwca. Pierwsze posiedzenie zgromadzenia związku powinno odbyć się do 1 września.

Określone docelowo w rozporządzeniu Rady Ministrów: nazwę związku, jego granice oraz siedzibę władz - zaproponują radni Katowic. Pełnomocnikiem ds. utworzenia związku (już po wydaniu rozporządzenia) będzie prezydent Katowic. Ustawa da mu uprawnienia związane z przygotowaniem organizacyjnym i prawnym związku. Będzie miał zadania i kompetencje zgromadzenia związku - do dnia jego pierwszej sesji oraz zarządu - do dnia jego wyboru.

Według ustawy związek metropolitalny ma być zrzeszeniem gmin woj. śląskiego, charakteryzujących się istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, położonych na obszarze spójnym pod względem przestrzennym, który zamieszkują co najmniej 2 mln mieszkańców.

Związek ma wykonywać zadania publiczne w zakresie: kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru związku, planowania, koordynacji, integracji oraz rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Środki dla związku ma zapewnić m.in. 5-procentowy udział w podatku PIT płaconym przez mieszkańców metropolii.

Utworzenie ustawowego związku wykonującego część zadań publicznych samorządy przylegających do siebie miast konurbacji katowickiej postulowały od lat. W 41 zainteresowanych metropolią gminach mieszka 2,28 mln osób.(PAP)

mtb/ mok/