Światowe Dni Młodzieży odbywać się będą od 26 do 31 lipca w Krakowie. Od 20 do 25 lipca, w ramach przygotowań do głównych wydarzeń, w całej Polsce odbywają się tzw. Dni w Diecezjach.

Gośćmi rybniczan jest w sumie ok. 1,5 tys. uczestniczących w tym wydarzeniu młodych ludzi z 30 państw świata.

Przedstawiającą ks. Blachnickiego płaskorzeźbę odsłonił na placu przed kościołem Matki Boskiej Bolesnej prezydent Rybnika Piotr Kuczera – wraz z dwiema uczestniczkami Dni w Diecezjach.

„Zdobywał młodzież dla Chrystusa i ta młodzież garnęła się do sługi Bożego księdza Franciszka, by potem być dalej świadkami chrystusowej ewangelii i chrystusowej prawdy” – zaznaczył ks. Franciszek Radwański, proboszcz parafii Matki Boskiej Bolesnej, w której ks. Blachnicki został ochrzczony.

„Przebywająca dziś w Rybniku młodzież ma szansę bliżej poznać postać ks. Blachnickiego i być może dla wielu z nich będzie on przewodnikiem po tych trudnych czasach” - ocenił ks. Radwański.

Uroczystość odsłonięcia postumentu poprzedziła uroczysta msza św. w miejscowej bazylice św. Antoniego, której uczestnicy przeszli potem deptakiem przed kościół Matki Boskiej Bolesnej, a stamtąd do rybnickiego kampusu, gdzie po południu zorganizowano spotkanie przy muzyce, mające integrować przebywających w Rybniku zagranicznych pielgrzymów i ich gospodarzy.

Postać związanego z Rybnikiem ks. Blachnickiego upamiętniona została już w tym mieście w formie tablic pamiątkowych na kilku budynkach: na terenie dzisiejszego kampusu – w miejscu urodzenia ks. Blachnickiego, w kościele Matki Boskiej Bolesnej, gdzie został ochrzczony, a także w szkole podstawowej, której jest patronem.

Ks. Franciszek Blachnicki urodził się 24 marca 1921 r. w Rybniku, w wielodzietnej rodzinie. Podczas II wojny światowej brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r., potem rozpoczął działalność konspiracyjną. Był więźniem KL Auschwitz. Po wojnie wstąpił do Śląskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, gdzie święcenia przyjął w 1950 r.

Był inicjatorem Krucjaty Wstrzemięźliwości i założycielem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia Narodu oraz Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji Światło-Życie w Carlsbergu. Zmarł 27 lutego 1987 r. w Carlsbergu. Pośmiertnie odznaczony został Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Oświęcimskim.

Ks. Blachnicki jest uważany za ojca duchowego dla Ruchu Światło-Życie i dla związanych z ruchem wspólnot życia konsekrowanego. W 1995 r. rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny. Od 2000 r. jego grób znajduje się w kościele Dobrego Pasterza w Krościenku nad Dunajcem.

Ruch Światło-Życie to jeden z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi w różnym wieku, świeckich i duchownych. Cel osiąga przez spotkania, głównie młodzieży, w działających przy parafiach grupach oazowych. Ruch powstał i rozwija się w Polsce, a w ostatnich latach również w krajach sąsiadujących.

W Polsce Ruch jest obecny w ponad 1,5 tys. parafii, skupia co najmniej kilkadziesiąt tysięcy osób. Coroczne spotkania Ruchu Światło-Życie na Jasnej Górze gromadzą jego animatorów z Polski i zagranicy.(PAP)