Podsumował on na konferencji prasowej kończący się cykl swoich spotkań z samorządowcami na temat zapowiedzianej reformy edukacji.

Zgodnie z rządowymi projektami ustaw: Prawo Oświatowe i Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe w miejsce obecnie istniejących typów szkół mają się pojawić: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum oraz dwustopniowe szkoły branżowe. Zmiany mają być wprowadzane od roku szkolnego 2017/2018. Nad projektami pracuje Sejm.

Podczas kończących się dwutygodniowych konsultacji wojewoda mazowiecki odwiedził m.in. Siedlce, Radom i Ostrołękę; jak poinformował, przed nim jeszcze spotkanie z samorządowcami z Warszawy i z samorządów ościennych. Łącznie w spotkaniach uczestniczyło około 340 samorządowców z terenu całego Mazowsza. Podczas debat zgłaszali oni wątpliwości związane z reformą edukacji. Najczęściej poruszane tematy dotyczyły kosztów oraz kwestii techniczno-organizacyjnych wprowadzania reformy.

W ocenie Sipiery większość samorządów ma już koncepcje dotyczące tego, jak będzie u nich wyglądać oświata po reformie. "Oczywiście pewne elementy trzeba będzie jeszcze dograć, zwłaszcza w małych miejscowościach, gdzie w ostatnich latach były czynione inwestycje, w tym budowane szkoły. Nieraz będzie to wymagało namysłu, ale są to nieliczne przypadki" - powiedział wojewoda dziennikarzom.

Zaznaczył, że samorządy do kwestii związanych z reformą podchodzą bardzo pragmatycznie.

"Są samorządy, które zgłaszają, że są zadowolone, bo wreszcie będą mogły zrobić to, co chciały zrobić, a reforma daje im na to szansę - np. przenieść dzieci do szkół podstawowych i jeden budynek zwolnić na potrzeby gminne, których wcześniej nie mogły zrealizować" - powiedział.

Pytany o pomysły samorządów na rozwiązanie problemu gimnazjów funkcjonujących samodzielnie, przyznał, że "nie ma jednego pomysłu, bo to jest najbardziej trudny element". "Wójtowie i burmistrzowie będą się nad nim zastanawiać na końcu" - powiedział.

Zgodnie z projektem ustawy Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe ostateczne uchwały dotyczące nowej sieci szkół samorządy będą musiały podjąć do 31 marca 2017 r. Poprzedzić je mają uchwały intencyjne; te będą opiniowane przez kuratora (będzie miał on na to 21 dni). Podjęcie uchwały ostatecznej będzie wymagało uzyskania pozytywnej opinii.

W projekcie zaproponowano wiele możliwości przekształcania szkół. Zespół szkół, w skład którego wchodzi dotychczasowa 6-letnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, stanie się z mocy prawa 8-letnią szkołą podstawową. Tak samo będzie się działo z gimnazjami, które wchodzą w skład zespołu z liceum - staną się 4-letnim liceum. Pozostałe gimnazja mogą zostać przekształcone w szkołę podstawową, w liceum, technikum, szkołę branżową lub mogą zostać włączone do któregoś z nowo powstałych typów szkół.

Decyzja co do formy i czasu przekształcenia gimnazjum albo jego włączenia do innej szkoły należeć będzie do kompetencji samorządu prowadzącego gimnazjum, osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej dotychczasowe publiczne lub niepubliczne gimnazjum.

Obecna na wtorkowej konferencji kurator mazowiecka Aurelia Michałowska poinformowała, że w październiku i listopadzie kuratorium zorganizowało spotkania z około 300 dyrektorami i 700 nauczycielami szkół, w tym gimnazjów. Ponadto dodatkowo zaplanowano 74 lokalne spotkania informacyjne z dyrektorami, nauczycielami i rodzicami w całym województwie mazowieckim. Konsultacje organizowane przez kuratorium potrwają do 16 grudnia. (PAP)

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów